(Español) La Xarxa Vives d’Universitats presenta la Guia de cursos d’estiu 2017 amb 581 cursos en un total de 85 localitats