Categoria de les entrades: Infraestructuras

Memòria d’investigació 2017

Els recursos externs captats per la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx en l’àmbit de la investigació van ascendir en 2017 a 8.386.794 euros. Aquesta dada es recull en la Memòria d’Investigació corresponent a 2017, elaborada pel Vicerectorat d’Investigació i Innovació de la UMH, el Servei d’Innovació i Suport Tècnic a la Docència i Investigació (SIATDI) i el Servei de Gestió de la Investigació – OTRI (SGI-OTRI). La Memòria es pot consultar en l’enllaç http://research.umh.es/vivo/RAR2017.

+