Un total de 50.000 estudiants de la Xarxa Vives valora la trajectòria a la universitat

Noticia

1 abril 2021

La fase de treball de camp del programa Via Universitària (2020-2022) de la Xarxa Vives, en què participen 20 universitats, entre les quals es troba la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, ha tancat el període d’enquestació a l’estudiantat universitari amb l’obtenció de 50.000 respostes. La següent fase del programa, dedicada a l’anàlisi de les dades, tindrà lloc durant els propers mesos i serà duta a terme per un equip de recerca multidisciplinari integrat per dotze investigadors i investigadores.

Fuente: Xarxa Vives.

Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022) farà públics els resultats d’aquest tercer informe al maig de 2022. Els resultats de la segona edició del programa, publicats al maig de 2019, feren palès que els estudiants tenien millors expectatives de futur que tres anys abans, si bé la universitat encara necessitava introduir mesures per afavorir l’equitat en l’accés a l’educació superior. També, es va destacar la importància del suport familiar a l’hora de sufragar les despeses dels estudis universitaris, en ser la primera font de finançament. En matèria de gènere, es va constatar que, tot i ser majoria a la universitat, les dones encara estaven subrepresentades en les enginyeries i titulacions mixtes. Pel que fa a la docència, els resultats van apuntar a una presència encara minoritària de les metodologies innovadores.

La finalitat del programa Via Universitària és conèixer el perfil de l’estudiantat universitari, les seues condicions d’estudi, la satisfacció amb la docència i la vinculació amb la universitat. L’enquesta recull dades sobre les trajectòries de l’estudiantat des d’una triple perspectiva: l’equitat en l’accés i vida en els estudis superiors; la transformació de la realitat dels estudiants com a resultat d’un entorn social cada vegada més divers; i la qualitat de les metodologies d’ensenyament i aprenentatge. En aquesta tercera edició, s’analitzarà l’impacte de la crisi sanitària en els estudis. El coneixement generat pel programa ajudarà a orientar i guiar les propostes de millora de les polítiques universitàries, tant de les universitats mateixes com dels decisors públics.

La tercera edició de Via Universitària està impulsada per les universitats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra: UMH; Abat Oliba CEU; Alacant; Andorra; Autònoma de Barcelona; Barcelona; CEU Cardenal Herrera; Girona; Illes Balears; Internacional de Catalunya; Jaume I; Lleida; Oberta de Catalunya; Politècnica de Catalunya; Politècnica de València; Pompeu Fabra; Ramon Llull; Rovira i Virgili; València; i Vic Central de Catalunya. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) assumeix la direcció tècnica. El programa, també, compta amb el suport de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) i de la Generalitat de Catalunya.

Destacados