Investigadors de la UMH identifiquen una proteïna que obri noves vies terapèutiques en el tractament de la dependència a la nicotina

Un estudi, dirigit pel catedràtic de Farmacologia de la UMH Jorge Pomerars, demostra per primera vegada la implicació de la proteïna cannabinoide de tipus 2 (receptor CB2) en els efectes addictius que produïx la nicotina. Esta investigació suggerix que el receptor CB2 podria constituir una diana terapèutica per al tractament d’esta dependència. En este treball han col·laborat l’equip d’investigació del professor del Departament de Psicobiología de la Universitat de València, José Miñarro, i el del professor del Laboratori de Neurofarmacología de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Rafael Maldonado.

23-09-13-Estudio nicotina_Blog

Esta investigació, publicada en la revista científica Neuropsychopharmacology, s’ha dut a terme en l’Institut de Neurociències, centre mixt de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), ubicat en el campus de Sant Joan d’Alacant de la UMH.

Per a realitzar l’estudi, els investigadors han explorat diferents aspectes relacionats amb l’addicció a la nicotina com els efectes de l’ambient sobre les accions de la nicotina, la capacitat dels ratolins per a autoadministrar-se nicotina (reforç i motivació pel consum) i la síndrome d’abstinència. A més, s’han identificat algunes alteracions cerebrals associades amb els canvis observats en els estudis de conducta.

El professor de la UMH, Jorge Pomerars, ha assenyalat que “els ratolins que no tenen el receptor CB2 (CB2KO) no van mostrar cap tipus de preferència per aquells ambients associats a l’administració de la nicotina en la prova de condicionament de preferència de lloc i tampoc van ser capaços de realitzar la tasca necessària per a poder aconseguir autoadministrar-se per via intravenosa la droga, fenòmens que també van ser observables en els ratolins tractats amb el fàrmac AM630 que bloqueja l’acció dels receptors CB2. Estes troballes suggerixen que estos receptors exercixen un paper crucial en la regulació dels efectes que la nicotina produïx en el cervell”.

D’altra banda, els investigadors han mesurat l’expressió d’alguns gens directament implicats en les accions de la nicotina en el cervell i han observat una diferència significativa entre els ratolins CB2KO i els ratolins controls. Així mateix, els estudis inmunohistoquímics duts a terme pel catedràtic d’Histologia de la UMH, Pere Berbel, han demostrat per primera vegada que els receptors CB2 estan expressats junt amb receptors nicotínics en unes quantes regions cerebrals, fenomen que reforça la importància dels receptors CB2 en els mecanismes que regulen la dependència a la nicotina.

Els mecanismes que “enganxen” quan es consumix nicotina no es coneixen amb precisió, però s’ha suggerit que alguns circuits cerebrals (sistema dopaminérgic mesolímbic) poden exercir un rellevant paper en l’acció que reforça (que augmenta el desig de consum) de la droga. Després del cessament del consum de nicotina apareix una síndrome d’abstinència que es caracteritza per un conjunt de símptomes com la irritabilitat, el nerviosisme, la tremolor i l’elevada ansietat. Esta síndrome és la principal causa del fracàs terapèutic en els fumadors que intenten deixar l’hàbit del tabac, per la qual cosa una reducció d’esta simptomatologia seria de gran utilitat per a ajudar el pacient a deixar de fumar.

La identificació d’un nou receptor de la qual la manipulació farmacològica siga capaç de reduir la dependència del tabac podria resultar una interessant ferramenta per al tractament d’esta addicció encara molt estesa en la població.

Destacats