La UMH destaca entre les universitats públiques espanyoles per l’elevat l’índex d’ocupabilitat dels seus titulats universitaris

El Consell Social de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha donat a conéixer els resultats del primer informe d’Inserció Laboral dels titulats universitaris. La perspectiva d’afiliació a la Seguretat Social. Segons aquest estudi, la UMH està per damunt de la mitja de les universitats públiques espanyoles en l’índex d’ocupabilitat dels seus titulats, mesurat a través de la taxa d’afiliació a la Seguretat Social. En concret, la taxa d’afiliació (altes en la Seguretat Social) dels titulats del sistema universitari espanyol quatre anys després de finalitzar els seus estudis és del 64,4%. En el cas de la UMH, eixe percentatge s’eleva fins al 68,1% (un 69,1% per a les dones i un 66,9% per als hòmens).

rectorado exterior

L’estudi, que permet conéixer el mapa de l’ocupabilitat de l’oferta educativa de les universitats, és fruit del conveni firmat entre el Ministeri d’Educació i la Conferència de Consells Socials d’Universitats Espanyoles.

L’informe és el primer d’un estudi ampli i ambiciós, que comença la línia d’anàlisi de la inserció laboral dels titulats universitaris, a través de les dades que aporta la vida laboral dels afiliats a la Seguretat Social. Per a això, s’ha analitzat la cohort de l’any 2009-2010 i la transició dels estudiants graduats al mercat de treball, a través de les dades sobre les condicions i la qualitat de la seua inserció laboral. En concret, s’aporta informació sobre la taxa d’afiliació, el percentatge d’autònoms, el tipus de treball i la jornada laboral dels estudiants universitaris, així com sobre el grup de cotització a què pertanyen i la base de cotització que tenen. Atés que l’estudi s’ha realitzat en un context de crisi econòmica i això condiciona els resultats, especialment els que afecten el mercat laboral, és fonamental observar la seua evolució en futures actualitzacions per a confirmar tendències.

Els Consells Socials són els òrgans competents per informar, amb caràcter vinculant, totes les propostes de creació, modificació o supressió de les titulacions oficials. Per això, la Conferència considera que esta radiografia oferix dades rellevants que permetran “aportar transparència al sistema universitari i facilitar les ferramentes necessàries, tant als que es troben al capdavant de les institucions universitàries com als propis estudiants, per a dur a terme el procés de presa de decisió amb informació objectiva sobre la inserció en el mercat laboral dels titulats”.

L’informe complet es pot consultar en la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/informes/Insercion-laboral-egresados-universitarios.pdf

Destacats