El pressupost de la UMH per a 2016 serà de 97.474.171 euros

El Ple del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha aprovat en sessió ordinària el pressupost per a 2016 de la institució acadèmica que ascendix a 97.474.171 euros. Açò suposa un increment del 7,33% en les xifres totals respecte a l’exercici anterior.

22-12-15-PRESUPUESTOS

L’increment del pressupost és fruit de l’acord que la UMH va aconseguir amb la Generalitat Valenciana al desembre de 2014 per a la recuperació del deute històric, que en l’anualitat de 2016 suposa l’ingrés de 10.366.791 euros. També, s’han inclòs en les previsions la recuperació del 48% de la paga extraordinària de 2012 dels treballadors de la institució, que ascendix a 991.330 euros i l’increment del 1% en les seues retribucions bàsiques que suposa un increment addicional de 464.441 euros.

Les inversions ascendixen a quasi 7 milions d’euros i representen el 7,1% del total del pressupost de 2016. Els destins principals estan relacionats amb aquelles infraestructures i equips necessaris per a millorar i ampliar les dotacions en els campus. Entre altres, destaquen actuacions com la urbanització i enjardinament; nous edificis departamentals i de servicis; instal·lacions esportives, així com la rehabilitació i reforma d’edificis i instal·lacions ja existents en els diversos campus.

A més, el pressupost de 2016 incorpora un conjunt d’accions en distintes àrees. El desglossament és el següent:

  1. El Vicerectorat d’Estudiants i Esports disposa d’una dotació especial de 1.225.466 euros, tant per a un programa de beques a estudiants per a la seua matriculació com per a la col·laboració dels nostres alumnes en les activitats de la Universitat i altres accions per a afavorir la seua inserció laboral
  1. El Vicerectorat d’Investigació i Innovació té dotacions pressupostàries pròpies pròximes als 4 milions d’euros, que contenen distintes línies de foment i suport a la investigació com: iniciació a la investigació, ajudes a la transferència tecnològica, ajudes a la difusió científica, ajudes a la formació de personal investigador o el Pla d’Impuls a la Innovació i a la Investigació

3.   El Vicerectorat de Relacions Internacionals desenvoluparà un conjunt d’accions, centrat en l’impuls a la internacionalització i en els programes d’intercanvi d’estudiants, professors i personal d’administració amb una dotació de 870.000 euros. A aquest pressupost cal afegir en aquest exercici una aportació per a la cooperació internacional de 53.000 euros, que es destinaran a la rehabilitació de les escoles de Nemba (Rwanda).

4.    El pressupost, també, inclou, entre altres, una dotació de 364.000 euros per al Vicerectorat de Relacions Institucionals i 118.000 euros per a les activitats del Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària.

A més, aquest pressupost manté les dotacions per al Programa d’Excel·lència i Competitivitat, així com per a l’adequació de les plantilles pressupostàries als reptes actuals.

En definitiva, la UMH aposta per polítiques pressupostàries que primen l’ús eficient dels recursos, que mantinguen els nivells de qualitat en docència, investigació i servicis i, també, per continuar impulsant inversions en infraestructures de la Universitat.

Es tracta d’un pressupost que recupera el creixement de les seues xifres, ambiciós en els objectius i projectes i que complix amb els compromisos de la Universitat Miguel Hernández d’Elx amb la societat.

Declaracions del vicerector de Economía y Empresa de la UMH, Fernando Vidal Giménez.</p>

Destacats