Pla estratègic de la Universitat

Noticia, Portada UMH

21 de setembre 2022

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha presentat el Pla estratègic 2022-2025 i Horitzó 2030. El Pla arreplega els valors ètics i principis rectors que marcaran el rumb de la  institució universitària en els pròxims anys. Amb la seua posada en marxa, la UMH es compromet a implementar accions per a potenciar la formació i el benestar de l’estudiantat,  així com la seua futura ocupabilitat.

Fuente: UMH

El Pla és el resultat d’un any de treball, coordinat per una comissió designada per a aquest propòsit i en el qual s’han seguit cinc fases: (1) una anàlisi estratègica interna que va donar com a resultat la revisió de la visió, missió i valors de la UMH; (2) diàlegs amb grups d’interés externs, a través de reunions i entrevistes; (3) una consulta en línia a tota la comunitat universitària del personal docent i/o investigador, personal d’administració i serveis, estudiantat i alumni (i.e., procés participatiu); (4) una anàlisi DAFO (i.e., febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats), que va donar com a resultat 9 àrees clau i 42 reptes estratègics; i (5) disseny de les noves línies mestres del Pla, on les polítiques de responsabilitat social s’han transversalitzat i alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides. A més, el nou pla considera l’estratègia europea d’universitats.

Fuente: UMH

Si es parteix de les noves àrees de visió, missió i valors de la UMH, el Pla s’estructura en quatre eixos estratègics: Formació (Formació per al futur i benestar de l’estudiantat); Investigació i transferència del coneixement (Excel·lència en la investigació i democratització del coneixement); Societat (Contribució de valor a la societat); i Bon govern i gestió (Responsabilitat social i qualitat en la governança i gestió), que reflecteixen el quefer de la institució universitària. A aquests eixos s’uneixen altres quatre transversals que reflectirien com han d’afrontar-se els reptes i desafiaments de la UMH del futur, que són la Qualitat, la Digitalització, la Internacionalització i la Sostenibilitat.

Amb aquest pla, també, la UMH aposta per la investigació i la transferència del coneixement de qualitat, per ser una palanca per a un planeta més sostenible i una societat més justa, equitativa i inclusiva. Tot això, a través d’un bon govern i una gestió eficient, transparent i sostenible.

El resultat final del Pla són 17 objectius i 43 línies estratègiques, que acaben materialitzant-se en un total de 134 accions estratègiques. El desenvolupament de cadascun d’aquests nivells d’actuació permetrà conjuminar esforços perquè la UMH aconseguisca cotes d’excel·lència acadèmica i investigadora, al mateix temps que treballa, des de la responsabilitat institucional, pel benestar de la societat del seu entorn pròxim i els principals desafiaments del món actual.

El Pla es pot consultar en: https://planestrategico.umh.es/

 

 

Destacats