Pla de mobilitat sostenible 2022-2025 del campus d’Elx

Noticia, Portada UMH

23 de setembre 2022

La Universitat Miguel Hernández (UMH) ha elaborat el Pla de mobilitat sostenible de 2022-2025 del campus d’Elx de la UMH. Per al seu desenvolupament, s’ha fet una anàlisi diagnòstica sobre aspectes relatius a estacionaments, mobilitat en transport públic i privat motoritzat, mobilitat personal amb bicicleta, patinet o a peu, vehicles de càrrega i mercaderies, així com accessibilitat.

Fuente: UMH

El Pla estableix 17 objectius generals d’actuació per a optimitzar l’accés i la mobilitat dins del campus d’Elx de la UMH, a més de la seua vinculació amb 7 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Per a la consecució d’eixos objectius, el Pla s’articula en 8 línies estratègiques d’implementació de mesures per a: garantir uns accessos al campus adequats i assegurances; millor gestió de l’ús dels aparcaments per a vehicles motoritzats; foment de l’ús de vehicles de mobilitat personal com a bicicleta i patinet; animar el desplaçament a peu de la comunitat universitària; impulsar l’ús del transport col·lectiu dins de la comunitat universitària, tant de transport públic com de cotxe compartit; reduir la petjada de carboni per transport i promoure la universitat com un espai lliure de fums; impulsar l’educació, sensibilització i estímul de la comunitat universitària per a promoure l’adquisició de conductes de mobilitat més sostenibles i posada en marxa d’estratègies transversals de mobilitat sostenible en la UMH.

Fuente: UMH

El Pla es presenta en el marc de la commemoració de la Setmana Europea de la Mobilitat i la presentació conjunta per part dels vicerectors de la UMH i la regidora de l’Ajuntament d’Elx amb competències en mobilitat sostenible és un exemple de la necessària col·laboració institucional per a avançar en aquesta matèria, en un campus i ciutat com la d’Elx en una constant evolució “verda”. Entre les accions conjuntes que desenvoluparan les dues institucions es preveu una campanya específica per a incrementar l’ús de BiciElx entre la comunitat universitària o l’adequació de les directrius municipals per a la circulació en patinet o bicicleta a l’interior del campus.

Destacats