La UMH participa en la col·lecció de guies contra la ceguesa al gènere en la docència i la recerca de la Xarxa Vives

Campus, Elche, Fuente, Noticia, Otros, Servicios UMH

15 noviembre 2018

Les universitats de la Xarxa Vives, entre les quals es troba la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, han publicat una col·lecció d’onze guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Aquestes publicacions estan adreçades al professorat i ofereixen recursos docents per a eliminar la ceguesa al gènere en la docència, la recerca i la gestió universitàries.

L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén la diversitat d’estudiants. Aquestes guies, en què participen les unitats d’igualtat de les 22 universitats participants en la Xarxa, ofereixen recursos docents per superar la manca de sensibilitat al gènere en els programes de grau i postgrau. A més, l’alumnat podrà així disposar de noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere, desenvolupar-ne l’esperit crític i adquirir competències que li permetran evitar la ceguesa al gènere en la seua pràctica professional futura.

La col·lecció, composta per 11 obres, aplega diferents disciplines i àmbits de coneixement: Ciències de la Computació; Dret i Criminologia; Educació i Pedagogia; Filologia i Lingüística; Filosofia; Física; Història; Història de l’Art; Medicina; Psicologia; i Sociologia, Economia i Ciència Política.

Després de reflexionar sobre les implicacions de la ceguesa al gènere en cadascun dels àmbits de coneixement, cada guia inclou una sèrie de pautes per promoure la igualtat i la diversitat en la disciplina en qüestió. Per a fer-ho, les guies inclouen recomanacions i indicacions amb relació als objectius, els continguts, els exemples utilitzats, el llenguatge emprat, les fonts seleccionades, així com mètodes docents i d’avaluació per a la docència de les diferents assignatures que formen part dels currículums formatius a les universitats. A més, cada publicació inclou una secció dedicada a la recerca sensible al gènere.

Aquesta publicació és fruit del Pla de treball 2016-2018 del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives. El projecte s’ha desenvolupat en dues fases. En una primera, es va elaborar l’informe La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives: situació actual i reptes de futur (2017), que  va constatar que la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en la docència universitària seguia sent un repte pendent, malgrat el marc normatiu vigent en els àmbits europeu, estatal i dels territoris de la Xarxa Vives. En resposta a aquesta situació, en una segona fase, s’ha elaborat el recurs Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, sota la coordinació de la professora de l’Àrea de Psicologia Social a la Universitat de Girona, Teresa Cabruja; la vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant, M. José Rodríguez Jaume, i la directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, Tània Verge Mestre.

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats de quatre estats europeus en ensenyament superior, recerca i cultura. La institució impulsa la definició d’estratègies comunes a les universitats dels territoris de parla catalana i, en els darrers anys, a través del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere ha dedicat un esforç especial a l’àmbit d’acció de la perspectiva de gènere.

Més informació sobre les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere a l’enllaç http://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/.

Mes informació sobre l’informe La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives: situació actual i reptes de futur a l’enllaç http://www.vives.org/book/la-perspectiva-de-genere-en-docencia-i-recerca-a-les-universitats-de-la-xarxa-vives-duniversitats/.

Destacados