Una tesi proposa canviar el disseny de torres de refrigeració per a millorar l’eficiència i evitar la legionella

La tesi doctoral “Caracterització experimental i modelització del binomi sistema de distribució-separador de gotes en torres de refrigeració”, del professor Javier Ruiz Ramírez del Departament d’Enginyeria Mecànica i Energia de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx proposa la millora dels dissenys dels sistemes de distribució-separador de gotes per a millorar l’eficiència energètica d’aquestes instal·lacions i evitar casos de legionella.”

29-10-14-tesisLa tesi, que s’ha llegit en la Universitat Politècnica de Cartagena (UPCT), està dirigida per Manuel Lucas Miralles i Antonio Sánchez Kaiser. Les emissions de gotes que produïxen les torres de refrigeració, recorda la tesi, poden generar el caldo de cultiu propici per a l’aparició de bacteris, com la legionella, de risc per a la salut humana. “Els assajos realitzats han permés validar un model que pot ser d’ajuda en la localització d’un focus de contagi de legionella o simplement per a l’avaluació de l’impacte ambiental d’una torre”, explica el professor de la UMH.”

La investigació, que s’emmarca en el programa de doctorat del departament d’Enginyeria Tèrmica i de Fluids de la UPCT i que va comptar amb ajuda del Ministeri de Ciència i Innovació, ha desenvolupat una aplicació informàtica per a detectar, a través d’un paper hidrosensible, la quantitat de gotes emeses per una torre de refrigeració experimental, junt amb la que es va utilitzar una estació meteorològica i un túnel de mesura de pressió per a tindre en compte totes les variables atmosfèriques.”

Les dades arreplegades per a la tesi han permés establir que un canvi en el sistema de distribució-separador de gotes repercutix fins a un 82% del volum de gotes emeses i que l’eficiència energètica de les torres de refrigeració pot millorar-se en un 20% i que la temperatura d’eixida de l’aigua pot reduir-se en un grau.

“Les torres de refrigeració tenen per objectiu dissipar la càrrega tèrmica generada. En grans instal·lacions açò es fa generalment amb una torre de refrigeració, la funció de la qual és arreplegar l’aigua calenta que ve del procés i que porta la calor del mateix, i refredar eixa aigua. Com més freda traguem l’aigua més eficient serà el procés de refredament”, explica el professor de la UPCT Antonio Sánchez Kaiser.

El professor Javier Ruiz Ramírez treballa ja en un nou projecte d’investigació entre la UMH i la UPCT per a integrar les energies renovables en els processos convencionals de generació de potència i evacuació de calor.

Destacats