La Universitat de València assumeix la Presidència de la Conferència de Rectors de les Universitat Públiques Valencianes

La Universitat de València ha assumit la presidència de torn de la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes (CRUPV), després de l’any de mandat rotatori que corresponia a la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx. El relleu s’ha produït en el transcurs d’una reunió celebrada a la seu històrica de la Universitat, La Nau, entre els rectors de la Universitat de València, Esteban Morcillo, i de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, Jesús Pastor. En aquesta reunió s’han abordat els principals reptes a què s’enfronten les universitats públiques valencianes en l’actual context econòmic i polític.

Els rectors Esteban Morcillo i Jesús Pastor.

Els rectors Esteban Morcillo i Jesús Pastor.

El nou president de la CRUPV ha destacat la necessitat d’aconseguir, a nivell estatal, un marc normatiu estable que permeta donar resposta a una harmonització dels nivells de taxes universitàries entre sistemes universitaris públics, una política de beques que evite l’exclusió d’estudiants del sistema universitari, una política científica que impulse la R+D+I, així com l’acreditació i estabilització del professorat universitari. Esteban Morcillo ha afirmat que en l’àmbit autonòmic el repte és aconseguir un marc estable de finançament suficient per a les universitats públiques que garantisca la carrera professional de PAS i la promoció del PDI.

La Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes (CRUPV) es va crear el 18 de febrer de 2003 per coordinar les polítiques d’actuació d’aquestes institucions universitàries i, durant els últims anys, ha centrat la seua activitat en la reivindicació d’un finançament estable per al sistema universitari públic valencià (SUPV), la solució al deute històric que mantenia la Generalitat Valenciana amb el SUPV, la dimensió social de la universitat pública, la projecció dels resultats d’aquest sistema universitari a partir d’informes de contribució econòmica i social i la defensa d’un model universitari públic valencià inclusiu i de qualitat.

Destacats