Categoria de les entrades: Otros

Projecte col·laboratiu amb recursos i materials per a mitigar l’estrés en treballadors sanitaris i personal de suport

Professors de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx i investigadors de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) han impulsat el projecte col·laboratiu “Segones víctimes del SARS-CoV-2 (COVID-19)”. A través d’aquesta investigació, dirigida pel catedràtic de la UMH José Joaquín Mira, diversos especialistes han dissenyat i elaborat un portal web i una app amb recursos i materials per a mitigar l’estrés agut en professionals sanitaris i no sanitaris, associat a la situació de crisi sanitària.

+

La UMH inicia la fase de validació d’un prototip de màscara de protecció respiratòria per al personal sanitari

La Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH), a través del seu Parc Científic, ha iniciat la fase de validació d’un prototip de màscara autofiltrant de protecció respiratòria que permet, tant al personal sanitari com a totes aquelles persones que estiguen en contacte amb pacients diagnosticats per COVID-19, una major protecció i minimitzar el risc de contagi. Aquest disseny ha sigut desenvolupat pels tècnics del Laboratori de Prototipatge del Parc Científic de la UMH, amb l’estreta col·laboració dels directors mèdics, metges  intensivistes i personal de prevenció d’hospitals de la província, entre ells l’Universitari del Vinalopó i l’Hospital HLA Vistahermosa.

+