La UMH posa en marxa un programa per a reduir la taxa d’abandó entre els estudiants de primer curs

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha posat en marxa el Programa HELPer amb l’objectiu de reduir la taxa d’abandó entre els estudiants del primer curs dels distints graus que s’impartixen en la Universitat. El programa pretén aconseguir aquest objectiu a través de l’assistència a l’estudiant, tant en el disseny d’una ruta acadèmica com en la prestació de suport acadèmic per part d’estudiants de cursos superiors del mateix grau. Aquest iniciativa sorgix de les idees de la I Setmana de la Innovació en la Gestió de la UMH, impulsat pel Servei de Qualitat de la Universitat.

02-16 RECTORADO MEDIA DISTANCIA EXT

El programa HELPer s’articula en dos eixos fonamentals: la redefinició de la matrícula una vegada finalitzat el primer semestre i el nomenament d’alumnes tutors dels últims cursos de grau. Els estudiants de la UMH que s’adherisquen al programa HELPer podran refer la seua matrícula i reduir el nombre de crèdits matriculats per a adaptar-los a les seues possibilitats. A cada estudiant beneficiari del programa HELPer se li assignarà un estudiant tutor que li assessorarà durant el segon semestre del curs en la presa de decisions sobre el procés de reajustament de matrícula i la seua millora en el rendiment acadèmic. Aquest nou programa de la UMH proposa que els estudiants inscrits en ell puguen estar tutoritzats per estudiants dels últims cursos del grau corresponent (cursos 3r i 4t).

La interacció dels estudiants de nou ingrés amb aquells que estan prop de finalitzar els estudis tindrà un doble efecte. D’una banda, permetrà a l’estudiant de nou ingrés comprendre que les habilitats i competències que haurà d’adquirir al superar les assignatures del primer curs són fonamentals per a encarar amb èxit aquelles assignatures de cursos superiors que es troben més pròximes al desenvolupament professional del titulat dels estudis corresponents. D’altra banda, l’experiència de l’estudiant que es troba matriculat en els últims cursos del grau corresponent i que actue com a tutor dins del programa permetrà donar a l’estudiant de nou ingrés una visió de conjunt dels estudis que realitza i ajudarà a entendre la rellevància dels continguts de les assignatures a mesura que s’avança en la realització del grau.

El programa HELPer s’implementarà durant el curs acadèmic 2015-2016 de forma pilot en els graus següents: Administració i Direcció d’Empreses d’Elx i Oriola, Estadística Empresarial, així com en els graus en Tecnologies de Telecomunicació, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial, Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació i Enginyeria Mecànica.

El programa HELPer convoca un total de 20 beques per a aquells estudiants de la UMH interessats a actuar com a tutors d’aquest programa. La duració de la beca, la dotació econòmica serà de 300 euros, serà de mitjan de març de 2016 fins al 30 de juny d’aquest 2016. Els candidats a estudiant tutor dins del programa HELPer hauran de complir els requisits següents: estar matriculat d’un mínim de 48 crèdits del grau en què el programa HELPer s’implementa o, si no n’hi ha, del total de crèdits necessaris per a completar el grau. Així mateix, l’estudiant haurà d’haver superat un mínim de 138 crèdits d’aquest grau, dels quals 120 crèdits correspondran a assignatures de primer i segon curs.

Més informació sobre el programa HELPer en l’enllaç https://estudios.umh.es/atencion-al-estudiante/helper/

Destacats