El pressupost per a 2017 supera els 100 milions d’euros

El Ple del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha aprovat en sessió ordinària el pressupost per a 2017 de la institució acadèmica, que ascendix a 101.044.627 euros. Açò suposa un increment del 3,7 % en les xifres totals respecte a l’exercici anterior.

20-12-16-principal

L’increment del pressupost és fruit de l’acord que la UMH va aconseguir amb la Generalitat Valenciana al desembre de 2014 per a la recuperació del deute històric, que en l’anualitat de 2017 suposa l’ingrés de 12.015.844 euros (un 15% superior a 2016).

El pressupost de 2017 incorpora un conjunt d’accions en distintes àrees. El desglossament és el següent:

  1. El Vicerectorat d’Estudiants i Esports disposa d’una dotació superior als dos milions d’euros, que inclou entre les seues línies principals, tant programes de beques a estudiants per a la seua matriculació com per a la col·laboració dels alumnes en les activitats de la Universitat, el Programa Menjador per a Estudiants i altres accions per a afavorir la inserció laboral.
  1. El Vicerectorat d’Investigació i Innovació té una dotació pressupostària superior als sis milions d’euros, que suposa un increment d’un 8,67% respecte a l’any anterior. Conté distintes línies de foment i suport a la investigació com: iniciació a la investigació, ajudes a la transferència tecnològica, ajudes a la difusió científica, ajudes a la formació de personal investigador o el Pla d’Impuls a la Innovació i a la Investigació.
  1. El Vicerectorat de Relacions Internacionals desenvoluparà un conjunt d’accions superiors al milió d’euros, centrat en l’impuls a la internacionalització i en els programes d’intercanvi d’estudiants, professors i personal d’administració. A aquest pressupost cal afegir una aportació per a la cooperació internacional d’uns 50.000 euros, que es destinaran a les escoles de Nemba (Rwanda), i una dotació pròxima als 210.000 euros, que es destinarà al Projecte IRIS de formació en anglés.
  1. El Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària incrementa les seues dotacions pressupostàries en més d’un 50% per a fomentar l’exercici d’activitats de formació i promoció en matèria d’igualtat, convocatòries de beques i premis destinats a promoure accions de cultura. Per al foment del valencià es destinen 230.000 euros, que inclouen una dotació específica de 100.000 euros per al nou Projecte LLUMH de formació en valencià.
  1. També, s’inclou, entre altres, dotacions superiors a 770.000 euros per a fomentar l’emprendimient, consolidació d’empreses i gestió del Parc Científic, impulsades des del Vicerectorat d’Economia i Empresa.

El pressupost 2017 de la Universitat Miguel Hernández dedica 10.491.855 d’euros a inversions, que representa el 10,3% del total. Aquesta partida és la que més creix respecte a l’exercici anterior, ja que s’incrementa en un 50%. Els destins principals estan relacionats amb aquelles infraestructures i equips necessaris per a millorar i ampliar les dotacions en els campus. Entre altres, destaquen actuacions com la urbanització i enjardinament; nou edifici Departamental i de Serveis; instal·lacions esportives, la rehabilitació d’infraestructures, la renovació d’aules, així com la inversió de 1.200.000 euros per a nous equipaments tecnològics.

A més, aquest pressupost manté les dotacions per al Programa d’Excel·lència i Competitivitat, així com altres accions finançades amb fons aliens.

En definitiva, la UMH aposta per polítiques pressupostàries que primen l’ús eficient dels recursos, que mantinguen els nivells de qualitat en docència, investigació i serveis i, també, per continuar amb les inversions en infraestructures de la Universitat. Es tracta d’un pressupost que recupera el creixement de les seues xifres, que complix amb els compromisos de la Universitat Miguel Hernández d’Elx amb la societat i amb els reptes de l’educació superior i la investigació d’excel·lència.

20-12-16-presupuesto

Declaracions de la gerent de la UMH, Emma Benlloch, sobre les despeses de personal:

Declaracions de la gerent de la UMH, Emma Benlloch, sobre les inversions en infraestructures:

Declaracions de la gerent de la UMH, Emma Benlloch, sobre les accions en investigació:

Declaracions de la gerent de la UMH, Emma Benlloch, sobre les accions per als estudiants:

Destacats