La Xarxa Vives presenta un informe sobre la perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats

La Xarxa Vives, de la que forma part la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, ha presentat l’informe “La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives d’Universitats”. Aquest estudi capdavanter és un treball col·laboratiu de les unitats d’igualtat universitàries. Ha estat coordinat per la delegada del rector per a les Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Universitat Pompeu Fabra, Tània Verge, i la professora de Psicologia Social de la Universitat de Girona, Teresa Cabruja, i és alhora un diagnòstic de la situació a les universitats membres.

08-03-17-informe género xarxa vivesSegons l’informe les aules de les universitats suspenen en perspectiva de gènere. Tot i l’aplicació dels codis de bones pràctiques en la matèria, la realitat a les aules mostra “un baix nivell de transversalització de la perspectiva de gènere i una pobre oferta d’assignatures específiques” als currículums dels programes de grau i postgrau. Entre les principals conclusions de l’estudi es troba que la proporció de graus que incorporen alguna assignatura específica en matèria de gènere representa el 17% dels graus impartits en cada universitat. En gairebé totes les universitats de l’estudi, “la major part de les assignatures especialitzades en gènere són optatives (61%), fet que permet als estudiants esquivar en la seua formació la competència de gènere del grau”.

Les unitats d’igualtat de la Xarxa Vives consideren necessari fer arribar els resultats de l’informe al professorat i responsables acadèmics de deganats, departaments i equips de govern, per tal d’augmentar la sensibilització i fer que donen suport a l’estratègia de la perspectiva de gènere. Així mateix, destaquen l’elaboració de recursos com poden ser guies i bancs de docència per a matèries i cursos, que servisquen al professorat per incorporar la perspectiva de gènere a les aules

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 21 universitats de 4 estats europeus en ensenyament superior, recerca i cultura. Des de l’any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats, organitzacions públiques i privades i societat, amb l’objectiu de contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social d’aquesta regió universitària transfronterera de l’Europa Mediterrània.

L’informe complet

Destacats