La UMH, entre les millors universitats espanyoles

Campus, Elx, Fuente, Noticia, Portada UMH

9 de juny 2017

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ocupa la quinta posició del rànquing de les millors universitats espanyoles junt amb altres sis universitats més. Així mateix, la UMH ostenta el 6t lloc en l’apartat d’innovació i desenvolupament tecnològic i, en temes d’ocupabilitat, la Universitat se situa en la posició número 11. A més, la majoria dels graus que s’impartixen en la UMH es troben dins dels 5 primers llocs en relació als barems de Docència, Investigació i Innovació i Desenvolupament Tecnològic. Aquestos resultats s’arrepleguen en la V edició del projecte U-Ranking, elaborat de forma conjunta per la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE).

ppal

Dins de les universitats valencianes, la UMH se situa en segona posició junt amb la Universitat de València, ambdós amb un índex del 1,2., únicament superades per la Politècnica de València i per damunt de la resta d’universitats públiques i privades valencianes.

D’altra banda, el rànquing situa a la majoria dels graus que s’impartixen a la UMH entre els cinc primers llocs en funció dels barems predeterminats en Docència, Investigació i Innovació i Desenvolupament Tecnològic. En aquest sentit, la UMH ocupa el 1er lloc en el Grau en Teràpia Ocupacional i el 2n en els Graus en Estadística empresarial, Farmàcia i Podologia. Així mateix, la UMH està en la tercera posició en els Graus en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFD), Fisioteràpia, Periodisme i Psicologia i en la quarta en Biotecnologia, Comunicació Audiovisual i Medicina. A més, els Graus en Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enginyeria Informàtica, Enginyeria en Tecnologies de Telecomunicació, Enginyeria Mecànica i Relacions Laborals i Recursos Humans ostenten la quinta posició.

Els resultats generals d’U-Ranking de les Universitats Espanyoles es presenten davall dos formats distints: U-Ranking, que ordena les universitats segons el seu rendiment per fer-les comparables, y U-Ranking Volumen, que ordena les universitats segons el seu volum total de resultats. En concret, es tenen en compte tres gran missions: la docència, la investigació i la innovació i el desenvolupament tecnològic. La V Edició d’U-Ranking analitza tretze universitats privades i les 48 universitats públiques.

Més informació sobre els resultats d’este rànquing en l’enllaç http://www.u-ranking.es/analisis.php

Destacats