La UMH se situa entre les millors universitats espanyoles, segons la VI edició del rànquing de la Fundació BBVA i l’IVIE

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ocupa la cinquena posició del rànquing de les millors universitats espanyoles, juntament amb altres cinc universitats més. Així mateix, la UMH ocupa la tercera posició en l’apartat d’innovació i desenvolupament tecnològic i, en temes de docència, la Universitat se situa en la posició número 4. A més, la majoria dels graus que s’imparteixen en la UMH es troben dins dels cinc primers llocs amb relació als barems de docència, investigació i innovació i desenvolupament tecnològic. Aquests resultats es recullen en la VI edició del projecte U-Rànquing, elaborat de forma conjunta per la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE).

Dins de les universitats valencianes, la UMH se situa en segona posició, al costat de la Universitat de València, ambdues amb un índex del 1,2, únicament superades per la Politècnica de València.

D’altra banda, el rànquing situa la majoria dels graus que s’imparteixen en la UMH entre els cinc primers llocs en funció dels barems predeterminats en l’informe. En aquest sentit, la UMH ocupa el primer lloc en els graus en Teràpia Ocupacional i en Farmàcia, i elsegon en els graus en Estadística Empresarial, en Podologia i en Psicologia. Així mateix, la UMH està en la tercera posició en els graus en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), en Fisioteràpia, en Enginyeria Informàtica, en Medicina i en Belles Arts i en la quarta en Biotecnologia, en Comunicació Audiovisual, en Periodisme i en Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental. A més, els graus en Ciències Ambientals, en Ciència i Tecnologia dels Aliments, en Enginyeria en Tecnologies de Telecomunicació i en Enginyeria Mecànica ocupen la cinquena posició.

Respecte als indicadors de l’U-Rànquing 2018, la UMH se situa per damunt de la mitjana de les universitats espanyoles en els apartats d’investigació i innovació i desenvolupament tecnològic. En concret, la UMH destaca en: recursos públics competitius, documents científics, tesis doctorals defensades, factor d’impacte mitjà, citacions per document, ingressos per llicències, ingressos per formació contínua, patents i patents triàdiques.

Els resultats generals d’U-Rànquing de les universitats espanyoles es presenten sota dos formats diferents: U-Rànquing, que ordena les universitats segons el seu rendiment a través de la correcció dels efectes de la seua diferent grandària per a fer-les comparables, i U-Rànquing Volum, que ordena les universitats segons el seu volum total de resultats. En concret, es tenen en compte tres grans missions: la docència, la investigació i la innovació i el desenvolupament tecnològic. La VI edició d’U-Rànquing analitza tretze universitats privades i les 48 universitats públiques.

Més informació sobre els resultats d’aquest rànquing en l’enllaç http://www.u-ranking.es/analisis.php.