Memòria d’investigació 2017

Els recursos externs captats per la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx en l’àmbit de la investigació van ascendir en 2017 a 8.386.794 euros. Aquesta dada es recull en la Memòria d’Investigació corresponent a 2017, elaborada pel Vicerectorat d’Investigació i Innovació de la UMH, el Servei d’Innovació i Suport Tècnic a la Docència i Investigació (SIATDI) i el Servei de Gestió de la Investigació – OTRI (SGI-OTRI). La Memòria es pot consultar en l’enllaç http://research.umh.es/vivo/RAR2017.

Dels 8.386.794 euros captats per investigadors de la UMH en 2017, 4.405.109,82 procedeixen de la I+D competitiva; 2.323.540,93 pertanyen a la I+D contractada amb entitats, tant del sector públic com del privat, 490.000 procedeixen de fons estructurals i la resta, 1.168.143,12, correspon a beques d’investigació.

En 2017, s’han sol·licitat 16 patents i altres drets exclusius, s’han defensat 299 tesis doctorals i s’han publicat més de 1.149 articles científics en revistes especialitzades, així com 86 llibres. El nombre total de publicacions ascendeix a 1.699. Durant l’any passat, també, la captació de recursos d’investigació i de beques s’ha mantingut en termes similars a l’aconseguit en els últims tres anys, encara que s’aprecia un increment en l’apartat de fons estructurals, respecte a 2016. També, en l’apartat de la productivitat científica es mantenen pràcticament les xifres aconseguides durant l’any anterior, encara que destaca l’important increment en nombre de tesis doctorals defensades, de patents i altres drets exclusius, respecte a 2016.

 

Destacats