Entre les millors universitats espanyoles, segons el rànquing de la Fundació BBVA i l’IVIE

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ocupa la cinquena posició del rànquing de les millors universitats espanyoles. Així mateix, la UMH ocupa la tercera posició en l’apartat d’innovació i desenvolupament tecnològic i, en temes de docència, la Universitat se situa en la posició número 4.  Aquests resultats s’arrepleguen en la VII edició del projecte U-Ranking, elaborat de forma conjunta per la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE).

Font: Arxiu UMH

A més, la majoria dels graus que s’imparteixen en la UMH es troben dins dels 5 primers llocs amb relació als barems de Docència, Investigació i Innovació i Desenvolupament Tecnològic. Dins de les universitats valencianes, la UMH se situa en segona posició, al costat de la Universitat de València, totes dues amb un índex del 1,2, únicament superades per la Politècnica de València.

D’altra banda, el rànquing situa la majoria dels graus que s’imparteixen en la UMH entre els cinc primers llocs en funció dels barems predeterminats en l’informe. En aquest sentit, la UMH ocupa el 1r lloc en els graus en Teràpia Ocupacional, Farmàcia i Podologia i el 2n en els graus en Estadística Empresarial, en Medicina, en Psicologia i en Seguretat Pública i Privada. Així mateix, la UMH està en la tercera posició en els graus en Belles Arts, en Dret, en Fisioteràpia i en Relacions Laborals i Recursos Humans; i en la quarta en Biotecnologia, en Ciència i Tecnologia dels Aliments, en Ciències Ambientals i en Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació. A més, els graus en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, en Comunicació Audiovisual, en Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació i en Enginyeria Mecànica ocupen la cinquena posició.

Respecte als indicadors de l’U-Ranking 2019, la UMH se situa per damunt de la mitjana de les universitats espanyoles en els apartats d’Investigació i Innovació i Desenvolupament Tecnològic. En concret, la UMH destaca en: ingressos llicències/PDI doctor, ingressos formació contínua/PDI doctor, patents/PDI doctor i patents triàdiques/PDI doctor.

Així mateix, la UMH se situa per damunt de la mitjana de la resta d’universitats dins de l’indicador de Docència en els apartats de pressupost per alumnes, PDI doctor/PDI, el percentatge d’estudiants de postgrau i la nota de tall. Respecte a l’indicador d’investigació, la UMH està per damunt de la mitjana en: recursos públics competitius/PDI doctor, documents científics/PDI doctor, tesis doctorals llegides/PDI doctor, factor d’impacte mitjà, percentatge de publicacions en el 1r quartil i citacions per document.

Els resultats generals d’U-Ranking de les universitats espanyoles es presenten davall de dos formats diferents: U-Ranking, que ordena les universitats segons el seu rendiment a través de la correcció dels efectes de la seua diferent grandària per a fer-les comparables, i U-Ranking Volum, que ordena les universitats segons el seu volum total de resultats. En concret, es tenen en compte tres grans missions: la docència, la investigació i la innovació i el desenvolupament tecnològic. La VII edició d’U-Ranking analitza catorze universitats privades i les 48 universitats públiques, així com un total de 3.000 graus universitaris.

Més informació sobre els resultats d’aquest rànquing en l’enllaç http://www.u-ranking.es/analisis.php.

Fuente: Fundación BBVA e IVIE

Fuente: Fundación BBVA e IVIE

Destacats