La UMH obté el Segell d’Excel·lència de Recursos Humans per a la Investigació de la Unió Europea

La Comissió Europea ha atorgat a la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx el Segell d’Excel·lència en Recursos Humans per a la Investigació. Amb aquesta distinció, es reconeix de manera oficial el compromís de la UMH amb els nivells més exigents de qualitat en tots els processos relacionats amb la contractació, les condicions de treball, la formació, la gestió i la responsabilitat del personal investigador en qualsevol de les formes de relació contractual, així com el compromís de l’entitat en el manteniment i la millora d’aquests nivells de qualitat en el futur.

Per a obtindre aquest Segell d’Excel·lència, la UMH ha hagut d’acreditar de quina manera compleix o es compromet a complir i millorar els 40 principis que s’inclouen en la Carta i Codi de Conducta dels Investigadors, així com, de manera més específica, els principis de la contractació oberta, transparent i basada en el mèrit. A més, s’ha avaluat de manera positiva el pla d’acció que la UMH es compromet a complir durant els pròxims 24 mesos, amb la finalitat de millorar encara més en el compliment d’aquests principis.

El logo del Segell d’Excel·lència en Recursos Humans per a la Investigació (HR Excellence in Research) té com a objectiu promoure i millorar la contractació, les condicions de treball i la carrera investigadora, així com contribuir al desenvolupament de l’Espai Europeu d’Investigació. Actualment, únicament 22 universitats públiques espanyoles han obtingut aquest reconeixement i la UMH és la segona a aconseguir-lo en la Comunitat Valenciana, després de la Universitat de València. A més, la UMH ha sigut una de les primeres institucions a les quals es reconeix aquest segell de qualitat sota un nou esquema reforçat, que estableix procediments molt més exigents i continus per a validar i mantindre aquest reconeixement en el futur.

Tant l’anàlisi del grau de compliment dels diferents requisits com el pla d’acció proposat per als pròxims dos anys ha comptat, per tant, amb la participació dels membres de la comunitat universitària i ha implicat els seus òrgans directius i gestors en un procés que es va iniciar fa uns anys. A partir d’ara, la UMH té autorització de la Comissió Europea per a utilitzar el Segell d’Excel·lència que acredita la qualitat dels seus processos interns. A més, aquest reconeixement obliga la Universitat a revisar i millorar contínuament aquests processos, que són condició necessària per a revalidar el segell de qualitat en els pròxims anys.

Més informació: http://hrs4r.edu.umh.es/.

Destacats