Comissió de Seguiment dels ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides

Després de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Miguel Hernández (UMH), s’ha celebrat la primera reunió constitutiva de la Comissió de Seguiment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. El Vicerectorat d’Inclusió, Sostenibilitat i Esports de la UMH és l’encarregat de la responsabilitat i gestió de la comissió esmentada.

Entre les seues principals comeses destaquen liderar iniciatives, estudis, activitats de formació i investigacions; fomentar vincles de la UMH amb tercers en matèria d’ODS; definir línies mestres i de comunicació per a fer permeables  els ODS en les activitats i accions de la UMH; promoure la incentivació i el reconeixement d’accions en la matèria; fomentar activitats de divulgació, formació i sensibilització; així com incentivar la cooperació al desenvolupament i el voluntariat local i internacional. Així mateix, des d’aquesta comissió es pretén promoure la realització de projectes d’investigació en ODS i articular el Pla estratègic de l’Agenda UMH 2030.

En aquesta primera reunió, s’han recopilat i analitzat totes les accions que ja es fa en la UMH en matèria d’ODS per a confluir en accions transversals, que impliquen i arriben a tota la comunitat universitària: estudiantat, personal d’administració i serveis (PAS) i personal docent i investigador (PDI). Entre les accions posades en marxa i planificades per a 2020 es troba la realització d’una cartografia dels ODS en la UMH, a l’empara del conveni que la Generalitat manté amb la UMH en matèria de cooperació al desenvolupament, que permeta conéixer el seu actual grau de coneixement o implantació. Així mateix, destaquen el projecte pilot de consum responsable per a reduir l’ús de plàstics en cafeteria; el pròxim llançament del I Pla d’equitat, diversitat i inclusió; la incorporació de nous productes sostenibles a la Tenda UMH; i les accions realitzades des de la Càtedra Seu de la UMH a Ruanda, així com la pròxima Càtedra de Desenvolupament Sostenible en l’Eix de Prosperitat, que tindrà la seu en el campus d’Oriola-Saleses.  

La Comissió, presidida pel rector de la UMH, Juan José Ruiz, compta amb la participació dels vicerectorats d’Estudiants i Coordinació; de Relacions Institucionals; d’Estudis; d’Inclusió,  Sostenibilitat i Esports; d’Infraestructures; d’Investigació; de Relacions Internacionals; i de Transferència i Intercanvi del Coneixement; així com les direccions de l’Oficina Ambiental; la Unitat d’Igualtat i Diversitat; i el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat, així com la Delegació General d’Estudiants de la UMH.

Destacats