Escriptoris Virtuals per a la Docència

Noticia, Portada UMH

1 de març 2021

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha posat en marxa la nova plataforma d’Escriptoris Virtuals per a la Docència, on l’estudiantat i el professorat de la UMH pot accedir des del seu Accés Identificat a un ordinador virtual en el núvol. Aquest projecte s’ha iniciat amb la compra d’una infraestructura informàtica de virtualització (Virtual Desktop Infrastructure o VDI), mitjançant l’ús del programari UDS Enterprise per al desplegament dels escriptoris. En connectar-se, l’usuari tindrà accés a diferents tipus d’escriptoris, segons la facultat o escola de la UMH on s’imparteix cada titulació.

Fuente: archivo UMH.

 Cada estudiant o professor podrà accedir al programari docent que necessite per a fer les seues pràctiques, segons la titulació en la qual estiga matriculat o impartisca la seua docència. Amb aquesta nova infraestructura VDI, la UMH aconseguirà apagar els ordinadors de les aules informàtiques que necessitaven estar en marxa per a accedir de manera remota i ara s’accedirà directament a un escriptori virtual docent.

Amb aquesta iniciativa, la UMH contribuirà amb el compliment de diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En concret, amb l’Objectiu 4 “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots”; amb l’Objectiu 9 “Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació”; i amb l’Objectiu 12 “Garantir modalitats de consum i producció sostenibles”. En aquest sentit, es complirà aquest objectiu pel fet d’aconseguir un important estalvi d’energia, mitjançant l’impuls d’una infraestructura informàtica moderna i innovadora per a assolir una docència de qualitat.

El Vicerectorat de Tecnologies de la Informació ha impulsat aquesta infraestructura VDI, que manté el Servei d’Innovació i Planificació Tecnològica i el Servei d’Infraestructura Informàtica. Serà el primer projecte de virtualització d’escriptoris, que continuarà amb un segon projecte de virtualització d’escriptoris per al teletreball, que permetrà al personal d’administració i serveis l’accés a les aplicacions corporatives de gestió en els pròxims mesos.

La crisi ocasionada per la COVID-19 va obligar la UMH a passar la seua docència a modalitat en línia el 16 de març de 2020 , mitjançant el trasllat de totes les classes presencials a classes virtuals via Google Meet. El 27 d’abril es va posar en marxa el Projecte d’Aules Pràctiques Virtuals de la UMH, a través de l’accés remot, de manera que els estudiants podien accedir a un ordinador físic de les aules informàtiques de la UMH des de sa casa mitjançant connexió remota per internet. D’aquesta manera, tant el professorat com l’estudiantat podien fer les classes pràctiques en aula informàtica en modalitat en línia.

En el web https://ayudaescritorios.umh.es/ es troba disponible tota l’ajuda per a l’accés als Escriptoris Virtuals per a la Docència que pot utilitzar el professorat, així com l’estudiantat de graus, màsters i doctorats de la UMH. També es pot accedir a una canal de vídeos d’ajuda a YouTube.

Destacats