La UMH, la Generalitat Valenciana i la UA signen un conveni per a la creació i funcionament de la Càtedra Interuniversitària d’Economia Blava

El rector de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, Jesús Pastor Ciurana, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent González, i el rector de la Universitat d’Alacant (UA), Manuel Palomar Sanz, han signat aquest matí un conveni per a la creació i el funcionament de la Càtedra Interuniversitària d’Economia Blava i Promoció del Sector Maritimorecreatiu. La finalitat és que, a través d’aquesta Càtedra, es duguen a terme activitats formatives, de difusió i d’investigació relacionades amb l’activitat del sector maritimorecreatiu i professional de la Comunitat Valenciana.

Dins de la Càtedra es preveuen activitats formatives, culturals, d’investigació, d’anàlisi, de proposta d’ordenació, de transferència del coneixement i de millora dels mecanismes de gestió o de qualitat relacionades amb l’ús i gaudi de la mar com a mitjà d’ús públic i com a espai de la iniciativa empresarial sota els principis de l’economia sostenible.

Entre les diferents activitats de formació destaquen concedir beques i ajudes de formació i dotar de mitjans les universitats en el seu àmbit acadèmic que permeten la gestió i desenvolupament de la Càtedra i impartir cursos monogràfics, d’estiu, seminaris, tallers i conferències d’extensió universitària en qualsevol aspecte de l’economia relacionada amb el sector marítim, amb la regulació d’aquest o amb les seues condicions ambientals i naturals.

Així mateix, entre les activitats d’investigació destaquen realitzar projectes d’investigació i prospectiva que permeten identificar l’oferta nàutica i marítima de la Comunitat Valenciana; promocionar trobades nacionals i internacionals de les persones expertes, de persones investigadores o d’iniciatives econòmiques o empresarials relacionades amb el sector marítim i l’economia blava. A més, es preveu, entre altres activitats, confeccionar guies, itineraris o estudis didàctics, turístics, ambientals, esportius, d’inversió, d’emprenedoria o de noves vetes de mercat, que responguen a un plantejament econòmic sostenible, nou o d’interés final per a la generació d’ocupació i per a les empreses valencianes, així com promoure i dirigir tesis doctorals i concedir beques i ajudes a projectes d’investigació.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball finançarà les actuacions objecte del conveni per un import màxim de 15.000 euros a favor de la UMH i pel mateix import a favor de la UA.

Destacados