Declaració d’Elx de la Xarxa Vives

Comunicados UMH

23 julio 2018

En relació a la situació de falta de professorat de català en el nivell educatiu de Secundària i Batxillerat, el Consell General de rectores i rectors de la Xarxa Vives d’Universitats vol fer les consideracions següents:
Instem a les conselleries d’Educació dels territoris de parla catalana a informar les universitats de la previsió de professorat de català que es requerirà per als propers cinc anys.

Proposem augmentar el nombre d’hores de docència de llengua i literatura catalana a educació Secundària i a Batxillerat.

Recomanem revisar els criteris d’accés al màster de Secundària i a les llistes d’interinatge d’acord amb la priorització expressada en els tres grups següents:

Primer nivell: grau/llicenciatura en Filologia Catalana (UA, UB), Llengua i Literatura Catalanes (UAB, UdG, UOC, URV) i Estudis Catalans i Occitans (UdL).

Segon nivell: graus /llicenciatures que combinen Filologia Catalana amb altres titulacions (amb altres filologies, amb lingüística, amb estudis literaris o amb traducció i interpretació), amb un mínim de 80 crèdits específics dels continguts de llengua i literatura catalanes.

Tercer nivell: altres graus/llicenciatures d’humanitats (Comunicació/Periodisme/Teatre/Humanitats/altres Filologies, etc.) si s’ha cursat addicionalment un màster amb continguts de llengua i literatura catalanes (com es demanava en convocatòries anteriors a la de 2013-14).

En cas que es tinguen en compte les consideracions anteriors i que les actuacions es facen de manera coordinada i alineada amb els departaments d’Educació de Catalunya, País Valencià i Illes Balears, les universitats de la Xarxa Vives podran ser més efectives en la planificació i la promoció dels graus de Filologia Catalana.

 

Destacados