La UMH oferta 39 Màsters Universitaris

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha obert el termini de preinscripció per als 39 Màsters Oficials que oferirà el pròxim curs acadèmic 2013-2014 en els quatre campus de la Universitat, ubicats a Elx, Sant Joan d’Alacant, Altea i Oriola. D’ells, 4 s’impartiran per primera vegada.

Els estudis nous que s’inclouen són: Màster Universitari en Viticultura i Enologia, Màster Universitari en Valoració, Cadastre i Sistema d’Informació Geogràfica en el Medi Rural i Natural, Màster Universitari en Anàlisi i Prevenció del Crim i Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses, MBA. Els dos primers s’oferiran en el campus d’Oriola i els dos últims en el d’Elx.

Els Màsters Oficials de la Universitat s’impartiran en la modalitat presencial, encara que alguns d’ells seran a distància. Tota l’oferta de Màsters Oficials es pot consultar en la pàgina http://www.umh.es/contenido/Estudios/:Master_Oficial/datos_es.html

El termini de preinscripció en un primer període finalitzarà el 4 de juliol. No obstant això, la UMH ha establit un segon termini de preinscripció, des del 23 de juliol fins al 10 de setembre, condicionat a l’existència de places vacants. La preinscripció es pot realitzar a través de la direcció següent: http://universite.umh.es/pop/preins_acceso.asp

Així mateix, la UMH inclou altres ensenyances, denominades Estudis Propis, orientades a la formació de postgrau i formació contínua, a través de l’especialització, actualització i perfeccionament professional, dins d’un model de formació continuada al llarg de la vida. Per al pròxim curs 2013-2014, la UMH oferirà un total de 50 Estudis Propis: 2 Diplomes Superiors Universitaris, 17 Màsters propis, 10 Especialistes Universitaris i 21 Experts Universitaris. Estos estudis s’impartiran en els campus de Sant Joan d´Alacant, Elx i Oriola, o en modalitat on line.

Tota la informació sobre els Estudis Propis es pot trobar en la web de la Universitat Miguel Hernández d’Elx: www.umh.es

Destacats