Un estudi demostra que el maltractament infantil influïx en el consum d’alcohol en els adolescents

Un estudi coordinat pel catedràtic de Farmacologia de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, Jorge Manzanares, demostra que el maltractament en la infància, siga quina siga la seua forma, produïx canvis funcionals al cervell que augmenten la vulnerabilitat a l’hora de consumir alcohol quan s’arriba a l’adolescència. Els resultats determinen que el cervell d’alguns jóvens maltractats percep el consum de substàncies de forma positiva i no són capaços de percebre els riscos que comporta esta conducta addictiva.

IMG_5785Jorge Manzanares ha comprovat per mitjà de l’estudi animal que “a major estrés en la infància, major és l’afecte cap a l’alcohol durant l’adolescencia”. L’investigador atribuïx aquesta predisposició dels adolescents per a consumir alcohol a factors com l’estrés i l’alteració en la neuroplasticitat cerebral.

El professor Manzanares ha explicat que “a causa d’aquest estrés, el nivell per a experimentar plaer està molt reduït i els individus sotmesos a estrés necessiten estímuls externs als propis naturals. Aquestes vies nervioses del plaer s’estimulen per factors naturals com la música, el xocolate o el sexe i potser aquestos no siguen suficients per als individus amb els gens alterats i per això hagen de recórrer a estímuls addicionals com l’ús de substàncies”.

Aquest treball és un estudi conjunt de la UMH i la Universitat Complutense de Madrid i està finançat pel Pla Nacional de Drogues amb 140.000 euros. La UMH és l’encarregada de la coordinació de l’estudi, a través del professor Jorge Manzanares, qui, també, desenvolupa la investigació animal. L’altra part de l’estudi la desenvolupa el psiquiatre Gabriel Rubio del Departament de Psiquiatria de la Universitat Complutense de Madrid, responsable de l’estudi clínic amb els jóvens consumidors.

Segons aquest treball, de 660 jóvens entrevistats de 16 a 18 anys, 330 consumixen alcohol i, d’aquestos, el 60% han sigut maltractats d’alguna forma en la infància. El psiquiatre ha assenyalat que el consum ha de ser una alerta perquè el metge puga detectar estos abusos i administrar un tractament preventiu.

El professor Jorge Manzanares ha explicat que “l’’alteració primerenca del circuit de l’estrés a causa del maltractament condiciona com les persones reben les situaciones”. Així mateix, Manzanares ha assenyalat que “el consum d’una substància de manera problemàtica es deu a un efecte alterat entre la genètica de la persona i el seu medi ambient. Per això, se sap que les persones que procedixen de familiars alcohòlics i, a més, són maltractats tenen encara més vulnerabilitat a patir trastorns per consum de substàncies”.

Per la seua banda, el psiquiatre Gabriel Rubio ha apuntat que “el maltractament patit durant la infància predisposa a l’adolescent al consum de substàncies perquè s’activen mecanismes i circuits cerebrals que els motiva a provar més i a valorar menys el risc”. Rubio ha explicat que “la seqüència d’aquest procés comença en el maltractament que és el culpable d’activar els mecanismes de l’estrés i al mateix temps de provocar un canvi en els circuits cerebrals, que predisposa a l’adolescent a adoptar una conducta de consum i finalment a enganxar-se”.

Els resultats d’aquesta investigació apunten que és necessari elaborar programes i estratègies de prevenció perquè els jóvens maltractats aprenguen a valorar les situacions de risc en un context diferent de la resta. Els investigadors insistixen en l’elaboració d’una teràpia preventiva per a intentar que adquirisquen aquesta consciència de risc que es distorsiona quan són maltractats i així aconseguir que eviten l’apetència cap a l’alcohol.

Escoltar declaracions del catedràtic de Farmacologia de la UMH Jorge Manzanares

Escoltar declaracions del catedràtic de Farmacologia de la UMH Jorge Manzanares

Destacats