La UMH amplia els terminis per al pagament de la matrícula als estudiants de grau i de màster

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha ampliat els terminis del pagament de la matrícula als estudiants de grau i de màster i oferix diferents modalitats per al pròxim curs acadèmic 2015/2016. Per mitjà d’aquestes modalitats, els estudiants de grau tindran la possibilitat de dividir el pagament de la matrícula fins en 8 terminis, mentres que els de màster podran optar al pagament fins en 12 terminis. Els pagaments fraccionats seran sense interessos.

rectorado-thumb.png

En la modalitat de grau, el pagament en efectiu de la matrícula es podrà realitzar en un sol termini dins dels 15 dies següents a la data de la matrícula o en 2 terminis: el primer dins dels 15 dies següents a la data de la matrícula i el segon a l’abril. Els que opten pel pagament domiciliat tenen l’opció de realitzar-ho en un sol termini durant el mes d’octubre, en dos terminis a l’octubre i abril, en quatre terminis a l’octubre, desembre, febrer i abril, així com en huit terminis en el període que comprén entre el mes d’octubre i maig.

Els estudiants d’un màster universitari podran realitzar el pagament en efectiu en un termini únic, dins dels 15 dies següents a la data de matrícula o en dos terminis, dins dels 15 dies següents a la data de matrícula i a l’abril. Així mateix, la UMH oferix a aquests estudiants efectuar el pagament domiciliat en un sol termini durant el mes d’octubre, en 2 terminis a l’octubre i abril, en 4 terminis en els mesos d’octubre, desembre, febrer i abril, en 8 terminis entre el període que comprén des d’octubre a maig, en 10 terminis d’octubre a juliol i, finalment, en 12 terminis, que es dividiran entre el mes d’octubre i setembre. En el cas que se sol·licite el pagament domiciliat, dividit en 10 o 12 terminis, l’estudiant no podrà sol·licitar l’expedició del títol fins al mes de setembre i novembre, respectivament.

Destacats