La UMH oferirà el pròxim curs el doble Grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx oferirà el pròxim curs acadèmic 2016/2017 el doble Grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses (DADE). La UMH valora l’interés de la implantació d’aquest doble títol, a través de l’adequació de la seua oferta acadèmica al context social actual, més globalitzat i competitiu. El nombre de places a oferir serà de 60.

02-16 LA GALIA FACHADA EXT

L’estudiant podrà matricular-se en aquesta doble titulació amb un itinerari curricular específic definit per la UMH, que es proposa amb una càrrega lectiva de 366 crèdits ECTS. Aquest doble Grau permetrà cursar simultàniament ambdós titulacions i obtindre en cinc cursos acadèmics la doble titulació. Les ensenyances conduents a l’obtenció del doble títol s’impartiran en la seua totalitat en la modalitat presencial i en horari de matí.

Aquesta doble titulació (DADE) permetrà l’adquisició conjunta d’especialitats acadèmiques, Dret i Administració i Direcció d’Empreses (ADE), amb elevada complementarietat entre si. Així mateix, aportarà al titulat un valor afegit en la seua inserció laboral, que derivarà en una millora clara del capital humà disponible per a les empreses de l’àmbit d’influència de la UMH. Aquesta qualificació professional en l’àmbit jurídic i empresarial és altament demandada per l’empresa privada i, també, per les administracions públiques.

La possibilitat d’oferir als estudiants la doble titulació de referència es convertix en una prioritat de la UMH, derivada de la pròpia vocació original: servir al desenvolupament de la societat per mitjà d’una docència, una investigació i uns serveis de qualitat.

Més informació en l’enllaç http://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_g_255_R1/datos_val.html

Destacats