Els recursos d’investigació van ascendir a més de 11,9 milions d’euros en 2016

El Vicerectorat d’Investigació i Innovació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx i el Servei de Gestió de la Investigació – OTRI (SGI-OTRI) han elaborat la Memòria d’Investigació corresponent a l’any 2016. Els recursos captats per la UMH l’any passat ascendeixen a 11.901.738,42 euros, la qual cosa suposa un lleuger increment respecte als fons captats durant l’any 2015. Amb motiu de la celebració del 20 Aniversari de la UMH, el Servei d’Innovació i Suport Tècnic a la Docència i la Investigació de la UMH ha preparat un format especial que es pot consultar en l’enllaç següent: http://mediaumh.es/memoinvest/2016/#p=4 .

27-06-17- memoria investigacion1

Dels 11.901.738,42 euros captats per investigadors de la UMH en 2016, 7.878.068,47 procedeixen de la I+D competitiva; 2.768.934,12 pertanyen a I+D contractada amb entitats, tant del sector públic com del privat, 145.361,66 procedeixen de fons estructurals i la resta, 1.109.374,17, corresponen a beques d’investigació.

En 2016 s’han sol·licitat 11 patents i altres drets exclusius, s’han defés 112 tesis doctorals i s’han publicat més de 1.250 articles científics en revistes nacionals i internacionals.

En 2016, la captació de recursos d’investigació competitiva i de beques s’ha mantingut en termes semblants a allò que s’ha aconseguit durant l’any 2015, encara que s’aprecia un lleuger increment en l’apartat d’investigació contractada, respecte a l’any anterior.

També, en l’apartat de la productivitat científica i tecnològica (publicacions i patents) es mantenen pràcticament les xifres aconseguides durant l’any anterior.

La Memòria, també, pot ser consultada en la web de transparència de la UMH i en  http://universite.umh.es/memoinvest/2016/index.html

Destacats