Pressupostos participatius de la UMH per a la comunitat universitària

Noticia, Portada UMH

9 de juny 2022

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha llançat la primera convocatòria de pressupostos participatius, en el marc de la promoció de la participació, transparència i responsabilitat social universitària. Aquesta iniciativa està impulsada pel Vicerectorat d’Inclusió, Sostenibilitat i Esports i la Gerència de la UMH i la presentació de propostes es podrà fer de l’11 de juny al 3 de juliol.

La UMH ha dotat amb 50.000 euros el pressupost de 2022 perquè la comunitat universitària tinga la possibilitat d’elaborar propostes i participar directament en l’assignació de recursos, a través d’una votació directa. El pressupost vinculat als pressupostos participatius es destinarà a dur a terme projectes localitzats en els quatre campus de la Universitat i que estiguen alineats amb els reptes identificats en el nou Pla estratègic de la UMH. Aquests projectes permetran augmentar la transparència de la gestió universitària; millorar la comunicació entre l’equip de govern i la comunitat universitària; divulgar la planificació pressupostària i recaptar la col·laboració en la gestió; afavorir una participació directa en les votacions, i fomentar la reflexió activa i la solidaritat per a millorar la vida universitària.

Els pressupostos participatius UMH 2022 s’articularan en 4 fases, totes arreplegades en el web específic presupuestosparticipativos.umh.es. La primera fase es desenvoluparà fins al 10 de juny i consistirà a informar la comunitat universitària sobre aquesta iniciativa, mentre que la segona fase consistirà en la presentació de propostes de projectes i es desenvoluparà de l’11 de juny al 3 de juliol. La fase següent serà del 4 al 22 de juliol i consistirà en la valoració de propostes presentades per la comissió de seguiment i l’última fase consistirà en la votació de propostes per part la comunitat universitària, el període de la qual es desenvoluparà del 5 al 22 de setembre. En aquesta fase, cada persona pertanyent a la comunitat universitària de la UMH podrà votar un màxim de 3 propostes, i cada proposta rebrà 5, 3 i 1 punts, respectivament.

Les propostes podran ser presentades per qualsevol persona integrant de la comunitat universitària; és a dir, personal docent i/o investigador, personal d’administració i serveis i estudiantat. Els requisits que hauran de complir les propostes són: que siguen concretes, de fàcil execució i que generen oportunitats de millora dels campus de la UMH, així com que potencien activitats de la comunitat universitària en aquests. Així mateix, han de beneficiar al major nombre d’integrants de la comunitat universitària; ser inclusives per a tots els col·lectius; ser sostenibles en els àmbits socials, mediambientals, econòmics i territorials; tindre continuïtat a llarg termini; fomentar i potenciar un o més dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, i requerir un pressupost econòmic d’entre 3.000 i 15.000 euros. A més, han de ser tècnicament viables en la seua execució i que puguen executar-se en un termini no superior a 6 mesos.

Els pressupostos participatius pretenen mostrar a la comunitat universitària de la UMH diferents reptes identificats durant el procés diagnòstic previ al nou Pla estratègic i de compromís social que la Universitat presentarà en les pròximes setmanes. Entre d’altres, destaquen els reptes en gestió: ètica i qualitat (i. e., accions per a fomentar la sostenibilitat, la transparència o la valorització de la gestió); gestió econòmica i d’infraestructures (i. e., accions per a millorar l’eficàcia dels recursos, l’eficiència energètica i descarbonització o per a millorar les zones d’esplai i oci); gestió de recursos humans (i. e., accions per a impulsar la internacionalització); o docència (i. e., accions per a fomentar l’ensenyament i el reconeixement de les competències blanes o la participació de l’estudiantat en les enquestes de satisfacció amb la docència). També, destaquen els reptes de vida universitària i ocupabilitat (i. e., accions per a promoure la salut integral, dinamitzar la vida universitària o per a promoure l’ocupabilitat i l’emprenedoria entre l’estudiantat); investigació i transferència (i. e., accions per a potenciar la transferència de resultats de la investigació a la societat o per a mesurar l’impacte de la investigació en l’àmbit social, econòmic i ambiental); i relació amb grups d’interés i contribució a la societat (i. e., accions per a impulsar i enfortir les activitats de cooperació universitària al desenvolupament o que estrenyen les relacions de la Universitat amb la societat).

Amb aquesta iniciativa, la UMH contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment el #16 de Pau, Justícia i Institucions Sòlides i el #17 d’Aliances per a Aconseguir els Objectius.

Més informació: presupuestosparticipativos.umh.es

 

Destacats