Els recursos d’investigació de la UMH en 2014 van ascendir a més de 9 milions d’euros

El Vicerectorat d’Investigació i Innovació de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx i l’Oficina per a la Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) han elaborat la Memòria d’Investigació corresponent a l’any 2014. Els recursos captats per la UMH l’any passat ascendixen a 9.324.381,63 euros, quasi un 30% més que en 2013. La Memòria de 2014 s’ha preparat en un format web, que es pot consultar en l’enllaç següent: http://universite.umh.es/memoinvest/2014/

Campus San Juan_MG_7244

Dels 9.324.381,63 euros captats per investigadors de la UMH en 2014 (http://universite.umh.es/memoinvest/2014/resultados.html), 4.434.325,25 procedixen de la I+D competitiva; 3.253.747,71 pertanyen a I+D contractada amb entitats, tant del sector públic com del privat; 557.000 pertanyen a fons FEDER i 1.079.308,67 corresponen a beques d’investigació.

En 2014 s’han sol·licitat 10 patents, s’han defés 137 tesis doctorals i s’han publicat més de 1.000 articles científics en revistes nacionals i internacionals.

L’increment dels recursos d’investigació (vora un 30% respecte als aconseguits durant 2013) ve motivat per la pujada d’un 15% en la captació de fons d’I+D competitiva, però principalment es deu als fons captats procedents de la I+D contractada durant l’anualitat 2014, que pràcticament s’han duplicat respecte a l’any anterior. La UMH ha passat d’aconseguir 1.745.127 euros en 2013 a 3.253.747 euros en 2014 en fons pertanyents a I+D contractada amb entitats, tant del sector públic com del privat.

D’altra banda, també resulta significatiu l’increment en les tesis doctorals llegides en 2014 que, pràcticament, dupliquen a les que es van llegir durant 2013. S’ha passat de 71 tesi defeses en 2013 a 137 durant l’anualitat 2014.

Destacats