Novetats Coronavirus / COVID-19

Portada UMH

16 de març 2020

Després de les mesures adoptades ahir per la Generalitat Valenciana, la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx suspendrà provisionalment la seua activitat docent presencial a partir del pròxim dilluns, 16 de març, davant la pandèmia de Coronavirus-COVID–19. Com a mesura alternativa, la UMH impartirà la seua docència oficial per via online a partir del dilluns. A més, la Universitat ha elaborat un pla de contingència.

ACTUALITZACIÓ 13/02/2020: COMUNICAT OFICIAL DEL RECTOR

Hui a les 15.30 el President del Govern ha comunicat l’aprovació demà, pel Consell de Ministres, del RD pel qual es decretarà l’estat d’alarma en tot el territori nacional. A causa de les limitacions a la llibertat de circulació que aquest estat comporta, us informem que a partir de la seua entrada en vigor totes les instal·lacions de la Universitat romandran tancades fins a un altre avís. No obstant això, la docència s’impartirà des del dilluns, a través de la plataforma virtual de la Universitat, perquè l’estudiantat puga seguir-les des de casa, tal com s’indica en el Pla de Contingència de la UMH que poden consultar ací: https://comunicacion.umh.es/2020/03/13/la-umh-impartira-toda-su-docencia-por-via-online-a-partir-del-lunes/

 

ACTUALITZACIÓ 13/03/2020: La UMH impartirà tota la seua docència per via online a partir del dilluns

El professorat de la UMH impartirà des del dilluns les seues classes, a través de la plataforma virtual de la Universitat, perquè l’estudiantat puga seguir-les des de casa. A més, s’habilitaran aules d’informàtica, en les quals s’adoptaran mesures d’higiene, perquè els estudiants que no disposen d’ordinadors, portàtils, mòbils o tauletes puguen atendre les classes.

Aquestes mesures especials es mantindran fins que la situació sanitària en relació amb el Coronavirus-COVID–19 permeta la seua reconsideració i modificació o posar fi a aquesta.

Consulta el pla de contingència de la UMH ací: https://comunicacion.umh.es/2020/03/13/la-umh-impartira-toda-su-docencia-por-via-online-a-partir-del-lunes/

ACTUALITZACIÓ 13/03/2020COMUNICAT OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Suspensió d’activitat docent en tots els nivells educatius (Universitats, Batxillerat, Educació Secundària i Infantil, Guarderies, Formació Professional i uns altres) a partir del dilluns 16 de març. 

ACTUALITZACIÓ 12/03/2020: La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública resol suspendre les pràctiques formatives realitzades per l’alumnat de centres educatius de titularitat pública o privada dels graus de Ciències de la Salut o altres titulacions, realitzades tant en centres sanitaris públics com privats de la Comunitat Valenciana. Aquesta mesura especial es mantindrà fins que la situació sanitària en relació amb el Coronavirus / COVID – 19 permeta la seua reconsideració i modificació o posar fi a aquesta.

Més informació: https://observatorio.umh.es/2020/03/12/suspension-de-practicas-en-centros-sanitarios/

 

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, en el marc del seguiment que es realitza de l’evolució del COVID-19, comparteix les següents recomanacions generals emeses pel Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya i per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana. L’objectiu és proporcionar informació veraç i de confiança per a garantir la seguretat i els espais saludables per a tota la comunitat universitària.

Infografia sobre el COVID-19

Mesures de protecció bàsiques contra el nou coronavirus

Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya: https://www.mscbs.gob.es/va/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Conselleria de Sanitat  Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana: http://www.san.gva.es/coronavirus

Telèfon d’informació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana: 900300555

Destacats