Blog

Lectura Tesis Doctoral de Dña. Mª Teresa Sánchez Martínez

Título Tesis: ‘Estudio de la respuesta inmunitaria y de la cinética viral del vih-1 en pacientes con viremia suprimida tras suspensión no programada del tratamiento antirretroviral’

Doctorando: Dña. Mª Rosario Sánchez Martínez, del Departamento de Medicina Clínica.

Director de tesis: Dr. D. Joaquín Portilla Sogorb.

Fecha prevista lectura de tesis: 26 de febrero.

La UMH abrirá a partir del 15 de enero aulas de estudio durante las 24 horas del día

La UMH abrirá a partir del 15 de enero aulas de estudio durante las 24 horas del día

La Universidad Miguel Hernández de Elche dispondrá de aulas de estudio 24 horas para atender las necesidades de los estudiantes que deseen acudir a la universidad al objeto de preparar los exámenes de febrero. El periodo comprende:

DESDE EL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO

CAMPUS DE SAN JUAN

– DE 8.00 A 21.00 HORAS

BIBLIOTECA
AULA 07, 012 Y 02 AULARIO NUEVO (Depende de los días. Ver tablón anuncios CEGECA San Juan)

– DE 21.OO A 8.00 HORAS Y FINES DE SEMANA

AULA O5 AULARIO VIEJO

CAMPUS DE ELCHE

– DE 8.00 A 21.00 HORAS

BIBLIOTECA ALTABIX
BIBLIOTECA LA GALIA
HEMEROTECA

– DE 21.00 A 8.00 HORAS Y FINES DE SEMANA

SALA DE ESTUDIO Y AULAS 2.3 Y 2.4 DE LA GALIA

? CAMPUS DE ORIHUELA. SEDES LAS SALESAS

– 24 HORAS

SALA DE ESTUDIO 1ª PLANTA

DESDE EL 15 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO

? CAMPUS DE ORIHUELA. SEDE DESAMPARADOS

– DE 8.00 A 21 HORAS

BIBLIOTECA

– DE 21.00 A 8.00 HORAS Y FINES DE SEMANA

AULA 02 AULARIO NUEVO

Elche, 13 de enero de 2003

REGLAMENTO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

REGLAMENTO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

El Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Rodríguez Marín, ha procedido esta mañana, a la convocatoria de elecciones a Rector de la UMH, que se celebrarán el 29 de enero próximo, dos días después de finalizar la campaña electoral, en horario ininterrumpido de 10 a 19 horas.

El Reglamento electoral se ajusta en sus contenidos y apartados a lo contemplado en la Ley Orgánica de Universidades (LOU).

Pueden ser candidatos a Rector los funcionarios de la UMH del Cuerpo de catedráticos de Universidad en servicio activo.

Tienen derecho al voto todos los miembros de la comunidad universitaria de la UMH: profesores, investigadores, ayudantes, profesores colaboradores, estudiantes, becarios, y personal de administración y servicios.

La Junta Electoral determinará y aprobará la composición de los censos, el calendario de estas elecciones y supervisará el proceso electoral, nombrará los presidentes, vocales y secretarios de las mesas electorales y dirimirá cualquier pormenor que pudiera presentarse.

La elección de Rector se realizará mediante elección directa y sufragio universal libre y secreto.

Sectores y ponderaciones :

Sector A. Funcionarios Doctores de los Cuerpos Docentes Universitarios (51,85%).

Sector B. Personal Docente e Investigador no Funcionario Doctor de los Cuerpos Docentes Universitarios (22,22%).

Sector C. Estudiantes Matriculados en la Universidad Miguel Hernández de Elche y Becarios FPU, FP1 (17, 59%).

Sector D. Personal de Administración y Servicios (8,34%).

Campaña electoral

Seis días naturales, a partir del día siguiente a la publicación definitiva de las candidaturas a rector.

Jornada electoral

La jornada de votación deberá realizarse en un día lectivo a todos los efectos. Los decanos y directores de los diferentes centros arbitrarán las medidas oportunas para facilitar el ejercicio del derecho del voto.

La votación se celebrará dentro de los dos días hábiles posteriores al final de la campaña electoral.

Voto anticipado.

En la primera vuelta se podrá emitir el voto anticipado por cualquier elector durante los cinco días hábiles siguientes al día de la publicación definitiva de las candidaturas, en los Registros Especiales de Voto Anticipado de los respectivos campus, con independencia de la mesa en la que se encuentren censados. Estos Registros Especiales permanecerán abiertos en el horario y lugares que establezca la Junta Electoral.

Escrutinio

La frecuencia relativa de votos que un candidato obtiene a su favor en cada Sector, con relación al total de todos los candidatos, será la suma de todos los válidamente emitidos a su favor en dicho sector, dividida por la suma de todos los votos a candidaturas válidamente emitidos en dicho sector.

El porcentaje de voto ponderado que un candidato tiene en cada Sector se obtendrá multiplicando la frecuencia relativa obtenida según el apartado anterior, por el porcentaje que le corresponda al Sector.

El porcentaje de voto ponderado total obtenido por cada candidato será la suma de los porcentajes de voto ponderado que haya obtenido en cada uno de los sectores.

Se proclamará Rector aquél candidato que obtenga el mayor número de voto ponderado total.

Elche, 10 enero de 2003

La exposición de pinturas y dibujos titulada ‘Digitales’ se inaugura el próximo lunes en el Campus de Elche

Las obras del artista Juan Luis Escrivá se expondrán también en los campus de Orihuela, San Juan y Altea

La exposición de pinturas y dibujos titulada ‘Digitales’ se inaugura el próximo lunes en el Campus de Elche

El próximo lunes 13 de enero se inaugurará en el Hall del Edificio Altabix del Campus de Elche la exposición de pinturas y dibujos titulada ‘Digitales’ del artista Juan Luis Escrivá. La muestra, organizada por el Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria, se expondrá posteriormente en los campus de Orihuela, San Juan y Altea.

La exposición la componen 27 obras realizadas con distintas técnicas tanto tradicionales como digitales. La muestra permanecerá en Elche hasta el 17 de enero. Del 20 al 24 de este mismo mes se trasladará al Salón de Actos Nuevo del Campus de Orihuela, posteriormente (del 27 al 31 de enero) se podrá contemplar en el Hall del Aulario Viejo del Campus de San Juan y , finalmente, (del 3 al 7 de febrero) se expondrá en el hall de Consejería del Campus de Altea.

Elche, 10 de enero de 2003

Discurso Doctorando Dr. D. Josep Carreras Coll

 

Magnífic Sr. Rector de la Universitat Miguel Hernandez

Apreciada Madrina

Excmes. autoritats

Benvolguts Professors i membres de la Universitat

Senyores i senyors

És amb gran satisfacció que em complau acceptar el títol de Doctor Honoris Causa que tant generosament m’atorga la Universitat Miguel Hernández. És un gran honor el que vostès em fan i m’agradaria que entenguessin les meves paraules no només com l’expressió formal que protocol·làriament em correspon fer, sinó com el testimoni genuí, sincer i profund del sentiment que en aquests moments inspira el meu pensament.

Hi ha diversos elements que fan que aquesta distinció sigui especialment preuada i valuosa per a mi.

En primer lloc, haig de dir que sóc una persona enormement afortunada pel fet d’haver-me pogut dedicar professionalment a allò que, des de petit, més m’apassiona: la música, el cant i la lírica. Vaig néixer en el sí d’una família que sempre em va donar suport i vaig tenir uns mestres extraordinaris. Sobre aquests dos pilars fonamentals, la família i l’aprenentatge, he tingut la fortuna de poder desenvolupar-me com a artista i com a persona. Arribar a molts racons del món que d’altra manera hagués estat impossible de conèixer per al fill d’una família modesta del barri de Sants de Barcelona, compartir actuacions amb grans artistes, companys cantants i músics així com insignes directors d’orquestra, i actuar en els grans teatres lírics i sales de concert fent allò que més m’omple ha estat un enorme privilegi al qual jo he intentat correspondre amb treball, dedicació i amb tot el rigor que he estat capaç d’aportar.

Però és que, si això no fos ja molt per a una persona, al mateix temps també he tingut la sort de rebre l’apreci i la consideració del públic. Els cantants lírics i altres artistes i professionals del món de la música i les arts escèniques, tenim un privilegi afegit: el reconeixement i el calor del públic és sortosament immediat, la immensa majoria de les vegades. Si les coses no surten bé, la reacció negativa també sol ser ràpida ( i si on estàs cantant és a segons quins teatres provincials italians, la reacció es rapidíssima i molt sorollosa). Però si, com dèiem abans, hom treballa amb rigor i dedicació, la majoria d’actuacions acaben en una bona comunió públic-artista.

El món universitari, per contra, requereix d’una gran constància i els premis i reconeixements formals acostumen a diferir-se en el temps. Calen moltes hores de preparació i un esforç d’actualització permanent a fi de portar a terme una docència de qualitat. Com a deixeble que he estat de mestres vocacionals i dedicats, crec que molt sovint, una de les millors recompenses que pot rebre un docent és la progressió dels seus deixebles i el fet d’haver influït de forma decisiva en d’altres en el difícil viatge a Itaca que a tots ens pertoca de fer. No son reconeixements materials ni honorífics, però estic segur que per als mestres, amb majúscules, aquest son fets que els omplen de joia. Però, com dèiem, que cal veure passar el temps per a veure aquests efectes

Si pensem en el mon de la recerca, també és cert que cal molt de temps i una constància i perseverança a prova de desànim a fi de construir una hipòtesi científica plausible i contrastable, verificar-ne l’adequació a la realitat i extreure’n les conclusions que fan que la ciència i el coneixement avancin a passets curts però constants. Moltes vegades, el reconeixement a tant d’esforç triga en arribar i ho sol fer en forma de publicacions prestigioses, progressió professional, disposició de més mitjans o valoració per part de la comunitat científica de referència en la disciplina que cada un practica.

Com els deia, doncs, els artistes, i especialment els músics, podem saber molt ràpidament si el públic destinatari del nostre esforç ha quedat satisfet. Però és que avui, Vostès tenen amb mi la deferència d’anar un pas més enllà i han considerat oportú reconèixer no ja una actuació sinó una trajectòria. Permetin-me que els digui que aquest fet m’omple de joia.

El mon de la lírica i el cant requereix prendre moltes decisions. Encertar en la selecció del repertori és una d’elles. Però n’hi ha d’altres: saber escollir els projectes que a cada moment més s’adeqüen a les possibilitats i grau de creixement personal i artístic, rodejar-se de les persones adients tant en l’aspecte artístic com en els purament organitzatius i logístics, decantar-se o saber guardar l’equilibri en situacions compromeses que sobrevenen, aprendre a tractar a les sopranos, etc..

A més, per poder seguir una trajectòria consistent al llarg dels anys fan falta altres coses. En primer lloc, salut. Si bé ella em va abandonar temporalment, vaig poder reintegrar-me a una vida de plena normalitat. També cal entusiasme i una enteresa especial. Un ha de sortir a cantar i donar al públic allò que aquest espera independentment dels problemes i situacions personals que a tots ens afecten i de l’estat d’ànim puntual. La sort és una altre companya imprescindible, tot i que soc dels que creuen que quan et ve, més val que et trobi treballant i que no apareix sola, sinó que cal cercar-la. Per altre banda, és imprescindible l’afany de descoberta, de provar coses noves, trobar nous escenaris, noves composicions, nous reptes.

Bé, podríem seguir amb més elements però em deturo aquí per subratllar el que Vostès ja saben i és que en un projecte vital i professional hi conflueixen les aportacions personals i allò que la naturalesa, la vida, i el pròxim ens regalen o ens neguen. Com els deia abans, la naturalesa, la vida i moltes persones han estat generoses amb mi. I avui Vostès em reconeixen la meva modesta aportació, l’esforç continuat de molts anys. Això no és com l’aplaudiment al final d’una peça arrebatadora, sempre benvingut, sinó el fruit d’una anàlisi ponderada i de la reflexió. Si aquesta anàlisi i reflexió prové d’un entorn acadèmic, que té per guia l’amor per la ciència i el coneixement, no puc deixar de sentir-se enormement honrat.

En moments com aquest, m’agrada recordar un passatge del Hamlet de Shakespeare. Quan els còmics arriben a la cort, Hamlet ordena Poloni, Gran Camarlenc del rei Caudi, que la companyia d’actors sigui ben acomodada a palau. Poloni li respon: No patiu Senyor, els tractarem d’acord a llurs mèrits.

La resposta de Hamlet a aquest comentari es magistral doncs replica a Poloni fent-li notar que el que ha de fer no és tractar-los com suposadament es mereixen, sinó com a prova i testimoni de l’honor i de la dignitat del hoste. Això és exactament el que Vostès fan avui acollint-me en el sí de la Universitat Miguel Hernandez. Vostès recullen el consell de Hamlet a Poloni i jo en soc el beneficiat.

Hi ha un segon motiu que fa que la seva generositat sigui especialment emotiva per a mi.

Com tal vegada Vostès coneguin, fa ara quinze anys vaig superar una greu malaltia. Malgrat el que moltes vegades s’afirma en sentit contrari, veure perillar la pròpia vida no fa que hom canviï massa. Sí és cert que, retornats a la normalitat, apreciem més els petits moments i tot allò d’extraordinari que el dia a dia amaga en la seva quotidianitat i repetició: l’amor dels més propers, l’amistat, la natura més immediata i, evidentment, la salut, el trobar-se bé. Tanmateix, seguim sent els mateixos i, moltes vegades, portats pel nostre temperament de sempre tornem a caure en errors ja comesos abans.

Tot i això, patir i superar una enfermetat seriosa constitueix una font d’experiències que marquen l’esperit. En el meu cas, aquells difícils mesos em van servir en primer lloc per reafirmar el caràcter extraordinari de la meva família i valorar amb encara més intensitat l’afecte i la proximitat dels companys de professió.

Però varen succeir altres coses. De forma totalment sorprenent, la divulgació pública del meu estat de salut va fer que un gran nombre de persones desconegudes per a mi volguessin fer-me arribar a l’hospital tota mena d’expressions de solidaritat i afecte. Aquests testimonis, junt al suport de la meva família, van significar una teràpia addicional a la que els metges m’estaven administrant. Aquestes injeccions de moral representaren un ajut importantíssim i estic ben segur que sense elles, la meva estada en el centre sanitari hagués estat molt més dura del que ja va ser, i la meva recuperació, menys reeixida.

Alguns d’aquests missatgers afectuosos feien referència al que la música els havia aportat, endolcint moments difícils o fent gaudir l’esperit de la bellesa de l’art. Si alguna cosa podia haver aportat jo a aquestes persones a través d’alguna interpretació o actuació, puc ben assegurar-los que el deute de gratitud es va invertir del tot. Si un enregistrament, una ària o una cançó havia arribat momentàniament a l’ànima d’aquests desconeguts amics, els seus missatges em van ajudar a poder gaudir de molts moments posteriors, de fet, de poder seguir gaudint de la vida i viure moments com el d’avui amb la seva afectuosa companya.

Es ve generar un altre deute que explico tot seguit. Els artistes vivim de l’estudi, de la preparació i de les facultats que ens hagi pogut donar la naturalesa. Amb aquestes eines ens esforcem per tal de comunicar, transmetre i provocar emocions a partir de les obres creades pels compositors. Ells, amb el seu talent, saben sintetitzar en el text i la partitura els pensaments i les sensacions més íntimes de l’ànima. Per tant, rés més lluny de nosaltres artistes i intèrprets que la ciència, tot i que cal dir que la música no deixa de ser un conjunt de fenòmens físics mesurables, regits per lleis matemàtiques.

Però bé, el que tracto de expressar és que la malaltia em va donar la oportunitat de conèixer a fons el valor de la ciència i, molt especialment, de la recerca, un mon absolutament desconegut per a mi fins a aquell moment. Tota persona una mica ben informada coneix els grans homes de ciència que ha proporcionat la historia. La creativitat en aquest terreny, té un punt de similitud amb la música, doncs, tant aquesta com el coneixement mèdic, al menys en les nostres societats occidentals, circulen pràcticament amb plena llibertat.

Ara bé, més enllà del respecte i admiració genèrica que inspiren els científics, l’haver pogut superar una situació vital compromesa gràcies a l’acúmul dels avenços científics, van fer que a més d’admiració naixés en mi un altre deute de gratitud. Si, a més, com va ser el meu cas, la curació ve impulsada per l’aplicació pràcticament pionera d’un nou medicament de, en aquell moment, molt recent experimentació, aquesta sensació de gratitud és encara més exigent pel que fa a la necessitat de retornar part del que s’ha rebut.

Aquests dos deutes de gratitud em va portar a crear la Fundació benèfica que avui du el meu nom i que té per objectiu lluitar contra la leucèmia. El nostre objectiu és que la leucèmia arribi a ser curable sempre, cosa que encara no s’aconsegueix en el cas de molts pacients que perdem. Per tal d’ajudar a assolir aquest objectiu, la Fundació destina molts recursos a donar suport a la recerca. Entenem que aquesta és la única manera de que algun dia, la leucèmia sigui, com desitgem, curable en tots els casos.

A més, per tal d’ajudar a les persones que pateixen la malaltia ara, la Fundació ha fet un gran esforç per sensibilitzar la societat demanant la solidaritat de tots per tal d’augmentar el nombre de donant s de medul·la òssia i creant el registre de donants. Gràcies a la solidaritat de prop de 50.000 persones del nostre país i d’altres 8 milions d’arreu del mon, molts pacients que precisen d’un trasplantament i no disposen de donant familiar compatible, tenen una esperança de curació. El Registre creat i gestionat per la Fundació porta ja trobats més de 1.100 donants per a pacients que precisaven d’aquesta possibilitat com a única alternativa de curació.

Aquesta tasca és possible també gràcies a la col·laboració i bons consells dels patrons científics de la Fundació, d’un gran nombre de persones que ens recolzen econòmicament i de les activitats benèfiques que de forma continuada porto a terme a fi de captar recursos per tal de seguir endavant amb aquesta lluita.

Avui Vostès també tenen la gentilesa de reconèixer aquesta tasca, en la que m’acompanya la meva família, un prestigiós grup de científics i un bon nombre d’amics, d’empresaris i professionals que s’han sentit cridats a ajudar-me en el propòsit de pagar els deutes de gratitud que els comentava fa uns moments.

A més d’aquest segon motiu d’especial significat per a mi, en hi ha dos més.

La seva universitat porta el nom d’una persona irrepetible, d’un artista que des de uns orígens arrelats a la terra, a la natura i al més bàsic de la vida, va sentir la crida de l’art. Miguel Hernandez va sumar a les seves dots d’observació i al seu talent, una voluntat d’aprenentatge irrefrenable, i va saber acostar-se a persones que, primer en el seu entorn més immediat i desprès en les seves estades a Madrid, van saber obrir-li el mon de la gran literatura. Un mon en el que ell ja s’havia iniciat per iniciativa pròpia i al que passaria formar-ne part.

Seguint la seva evolució vital, la seva obra s’inicia parlant de la natura, per passar desprès a l’amor, en la seva plenitud i en el seu dolor per la pèrdua del ser estimat, en aquest cas un fill. Les circumstàncies dramàtiques de la guerra civil les viu prenent partit guiat per la seva consciència social la qual també, com no podia ser d’altre forma, pren forma artística en les seves obres.

Rebre el títol de Doctor Honoris Causa per una Universitat que porta el nom d’un artista com Miguel Hernandez, però més enllà d’això, d’un home com Miguel Hernandez és un honor i una responsabilitat a la que espero saber servir amb la dignitat que mereix la seva memòria.

Per últim, permetin-me exposar el quart motiu pel qual avui és un dia molt especial per a mi.

La dedicació professional al món de la música i el desig de voler donar sempre el millor de mi mateix han trobat el reconeixement del públic i l’amable resposta de institucions musicals, acadèmiques i socials. Aquests reconeixements han sorgit en llocs on la professió m’ha permès entrar en contacte amb la societat, primer en els cercles artístics i, gràcies a aquesta proximitat, en els àmbits socials i cívics.

Però tot i que sembli un tòpic, haig de dir que els reconeixements que arriben de casa tenen un valor especial. La ciutat d’Altea i el País Valencià són per a mi una segona casa i la seva ciutadania ha mostrat una gran solidaritat envers els pacients de leucèmia. Al port d’Altea, l’octubre de 2000 vaig tenir el plaer de participar en la varada del veler “Hazte Donante”, iniciativa de Kiko Rodríguez que va recórrer diversos ports espanyols per informar sobre la donació d’òrgans i medul·la òssia. A les comarques alacantines vaig inaugurar el passat setembre de 2002 la plaça de Sant Joan que duu el seu nom; al Teatre Principal d’Alacant l’arquitecte Víctor Menargues ha organitzat diversos concerts en benefici de la nostra lluita contra la leucèmia; a les ciutats d’Elda i Petrer s’ha constituït un Grup Solidari d’Amics de la Fundació; Monòver organitza la Setmana de la Salut en què convida la Fundació a informar sobre la donació de medul·la, i Alacant ostenta un dels índexs més elevats de donació de medul·la òssia de l’Estat.

Avui, puc agrair l’honor que se’m confereix emprant la meva llengua materna, rodejat de tots Vostès amb qui compartim uns orígens, una història comuna i, respectant naturalment totes les diferències de pensament, una forma semblant d’entendre la vida, de gaudir del que ella ens dona i de construir les relacions entre les persones i els grups humans, ja sigui a nivell social, polític, lingüístic o cultural. Aquesta és una satisfacció que poques vegades he tingut doncs em permet expressar-me sense necessitat de trobar mots equivalents en altres llengües que, mai, de cap manera, poden transmetre el que fins aquest punt he intentat dir:

De tot cor, moltes, moltes gràcies !!!

Laudatio Dr. Carreras a cargo de la Dra. Mª Teresa Pérez Vázquez

 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector,

Excmos. Sres. Vicerrectores,

Ilmo. Sr. Secretario General,

Miembros de la Comunidad Universitaria,

Sras. y Sres.:

Créanme si les digo que no es fácil hablarles de un hombre tan conocido en el mundo de la música como el Sr. Josep Carreras y, sin embargo, tan desconocido para muchos de nosotros en su perfil humano, quizá más enigmático y privilegiado que su currículum profesional.

Cuando me aproximé a su bibliografía, estuve segura de que detrás de su brillante carrera iba a descubrir a un ser excepcional, a quien empecé a conocer a través de su trayectoria musical.

A la pregunta ¿por dónde empezar? siempre le doy la misma respuesta: por el principio. Así que me remonté al inicio de su vida.

El Sr. Carreras nació en Barcelona el 5 de diciembre de 1946. Es el menor de los 3 hijos que tuvieron sus padres, Antonia Coll y Josep Carreras. La cercanía de su nacimiento con la Navidad, hizo que una de las primeras cosas que probablemente escuchara fueran los sonidos y los villancicos propios de esas fechas, hecho premonitorio de su pasión por la música.

Muy precozmente, el Sr. Carreras manifestó unas condiciones físicas excepcionales para la música, particularmente para el canto, con una energía vocal inagotable. Y empezó a expresarse a través de ella desde que era muy pequeño. Su padre lo describió como un niño feliz y absolutamente cuidadoso.

Cantaba para su familia, para sus amigos y para sí mismo en todas las ocasiones que se le presentaban y sus padres condujeron esta necesidad de expresión desde el principio, completamente sensibles a las aptitudes y actitudes de su hijo.

El Sr. Carreras inició sus estudios de piano y canto con la Sra. Prunera, madre de uno de los amigos de su infancia y a los 8 años empezó a asistir a sus clases en el conservatorio de Barcelona. A esta edad cantó “La donna e mobile”, su primer recital público, en Radio Nacional de España.

Sobre sus condiciones físicas innatas empezaban a insinuarse sus rasgos psicológicos, los de un hombre sensible, vital, comunicador y expresivo.

Su carrera profesional se inicia en 1970, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, con las obras Nabucco y Lucrezia Borgia.

Su meteórica carrera musical lo hizo debutar muy joven en los más grandes e importantes teatros y festivales del mundo, como el Teatro alla Scala de Milán, el Metropolitan Opera House de Nueva York, La Opera de San Francisco, la Staatsoper de Viena, La Royal Opera House de Londres, La Opera de Munich, La Opera de Chicago y los festivales de Salzburgo, Aix en Provence, Edimburgo y Verona, entre otros.

Su progresión constante, que le ha llevado a ocupar hoy una posición privilegiada en el mundo de la música, tiene mucho que ver con otras de sus cualidades psicológicas. Y, así, descubrimos de nuevo al hombre: constante, exigente, perfeccionista, autocrítico, valiente, pragmático, luchador, apasionado.

Josep Carreras ha colaborado con los más prestigiosos directores de orquesta, como Herbert von Karajan, con quien mantuvo una relación artística y personal de más de doce años que incluyó actuaciones en Salzburgo, Berlín y Viena, Claudio Abbado, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Colin Davis, Giuseppe Sinopoli, James Levine, Carlo Maria Giulini, Leonard Bernstein y Zubin Metha, además de directores de escena como Franco Zeffirelli, Jean Pierre Ponnelle, Giorgio Strehler, Luigi Comencini y Harold Prince.

Su repertorio se compone de más de sesenta óperas y ha protagonizado diversas filmaciones operísticas para televisión, cine y vídeo. Su extensa discografía incluye más de 150 grabaciones, entre las que destacan 50 óperas completas, oratorios, recitales clásicos y también de música popular y ha recibido numerosos discos de oro y platino en todo el mundo.

Ha ofrecido frecuentes recitales en salas tan prestigiosas como el Carnegie Hall y el Avery Fisher Hall de Nueva York, el Royal Festival Hall, el Barbican Hall y el Royal Albert Hall de Londres, la Salle Pleyel de París, los Musikverein y Konzerthaus de Viena, la Philharmonie de Berlín, los Suntory Hall y NHK Hall de Tokio, el Grosses Festspielhaus de Salzburgo, la Philharmonie y el Hercules Saal de Munich, el Palau de la Música de Barcelona, el Teatro Real de Madrid y la Accademia de Santa Cecilia de Roma.

El reconocimiento mundial a una vida dedicada a la música incluye su condecoración con numerosos premios y distinciones, entre los que quisiera destacar el Premio Emmy de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de los Estados Unidos, el Gran Premio del Disco de la Academia de París, el Premio Luigi Illica, el Premio Grammy 1991 y el Premio Sir Lawrence Olivier. Es Kammersänger de la Staatsoper de Viena, así como Miembro de Honor Vitalicio de este mismo Teatro, es también Miembro de Honor de la Royal Academy of Music de Londres y ha recibido la Medalla de Oro del Spanish Institute de Nueva York, la Medalla de Oro de la Ciudad de Viena, la Medalla de Oro de Bellas Artes otorgada por Su Majestad el Rey de España, la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona, la Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya y el Premio Príncipe de Asturias 1991. Es Comendador de la Orden de las Artes y las Letras y Caballero en la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa, Gran Cruz de Caballero y Gran Oficial de la República Italiana, Medalla de Honor de Baviera, Gran Orden del Mérito de la República de Austria, Cruz de Comendador de la Orden al Mérito de la República de Polonia, Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO y recibió el premio Albert Schweitzer Music Award 1996. Además, es Presidente de Honor del Concurso Internacional de canto Julián Gayarre y Presidente de Honor de la London Arts Orchestra.

Junto a sus actividades profesionales y desde el año 1988, el Sr. Carreras preside con extrema dedicación y entusiasmo la Fundación Internacional Josep Carreras para la lucha contra la leucemia. Esta Fundación es, sin duda, una de sus más importantes prioridades. Establecida en Barcelona y con sedes en Estados Unidos, Suiza y Alemania, centra sus esfuerzos en la investigación científica, la provisión de infraestructuras en centros asistenciales y el mantenimiento del registro de donantes de médula ósea. Además, ofrece servicios sociales y un servicio de información sobre la enfermedad para pacientes y sus familiares.

Gracias a la iniciativa y al entusiasmo del Sr. Carreras, unidos a la solidaridad de muchas personas anónimas, el registro cuenta con más de 40.000 donantes voluntarios y tiene acceso a los más de 6.5 millones de donantes inscritos en la red internacional de registros. La Fundación ha conseguido proporcionar donante compatible a unos 750 pacientes en espera de un trasplante.

Como consecuencia de su compromiso personal en la lucha contra la leucemia, ha sido nombrado Miembro de Honor de la European Society for Medicine, Patrón de Honor de la European Society for Medical Oncology, Miembro de Honor del Leukaemia Support Group y de la European Haematology Association. Además, le ha sido concedida la Medalla de Oro de la Sociedad Catalana de Trasplantes, el Diamond Tulip Award de la Fundación Stichting Day by Day de Holanda y el premio St. Boniface General Hospital Research Fundation 1996 International Award.

De nuevo, este hombre de mirada profunda y enigmática, poseedor de una gran vida interior, vuelve a mostrarnos su lado más humano a través de sus actitudes hacia la sociedad y que yo resumiría en dos calificativos: generosidad y solidaridad. Gracias, Sr. Carreras, por ser como es. Descubrir al hombre a través de su obra ha sido una aventura intelectual emocionante.

Para terminar, quisiera señalar sus distinciones como Doctor Honoris Causa por las Universidades de Barcelona, de Loughborough y Sheffield en Gran Bretaña, de Mendeleyev en Rusia, de Camerino en Italia, de Naiper en Escocia y, recientemente, por la Universidad de Rutgers en Estados Unidos.

Para esta comunidad universitaria es un honor contar entre sus miembros con un hombre tan excepcional como el Sr. Carreras. Para mí es, además, un privilegio ser su madrina y haber pronunciado su Laudatio.

Permítame expresar, Sr. Carreras, un deseo personal: continúe durante toda su vida deleitándonos con su saber y con su saber hacer; pero, sobre todo, continúe dándonos lecciones de su saber ser.

Y, por lo expuesto, solicito se proceda a investir al Excmo. Sr. D. Josep Carreras Coll del Grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández.

Muchas gracias.

Biografía de D. Josep Carreras Coll

 

JOSEP CARRERAS

JOSEP CARRERAS ocupa hoy una posición privilegiada dentro del mundo de la música. Nacido en Barcelona, cursó los estudios musicales en su ciudad natal. Inició su carrera profesional el año 1970 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona con las obras NABUCCO y LUCREZIA BORGIA.

Su meteórica carrera musical lo hizo debutar muy joven en los más grandes e importantes teatros y festivales del mundo, incluyendo el Teatro alla Scala de Milán, el Metropolitan Opera House de Nueva York, La Ópera de San Francisco, la Staatsoper de Viena, La Royal Opera House de Londres, La Ópera de Munich, La Ópera de Chicago y los festivales de Salzburgo, Aix en Provence, Edimburgo y Verona.

Josep Carreras ha colaborado con los más prestigiosos directores de orquesta, tales como: Herbert von Karajan (con quien mantuvo una relación artística y personal de más de doce años que incluyó actuaciones en Salzburgo, Berlín y Viena), Claudio Abbado, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Colin Davis, Giuseppe Sinopoli, James Levine, Carlo Maria Giulini, Leonard Bernstein y Zubin Metha. Además de directores de escena como: Franco Zeffirelli, Jean Pierre Ponnelle, Giorgio Strehler, Luigi Comencini y Harold Prince.

Su repertorio se compone de más de sesenta óperas y ha protagonizado diversas filmaciones operísticas para Televisión, Cine y Vídeo. Su extensa discografía incluye más de 150 grabaciones entre las que destacan 50 óperas completas, oratorios, recitales clásicos y también de música popular. Ha recibido numerosos discos de oro y platino en todo el mundo.

Ha ofrecido frecuentes recitales en salas tan prestigiosas como el Carnegie Hall y el Avery Fisher Hall de Nueva York; el Royal Festival Hall, el Barbican Hall y el Royal Albert Hall de Londres; la Salle Pleyel de París, los Musikverein y Konzerthaus de Viena, la Philharmonie de Berlín, los Suntory Hall y NHK Hall de Tokio, el Grosses Festspielhaus de Salzburgo, la Philharmonie y el Hercules Saal de Munich, el Palau de la Música de Barcelona, el Teatro Real de Madrid y la Accademia Santa Cecilia de Roma.

Ha sido condecorado con numerosos premios y distinciones, nacionales e internacionales, incluyendo el Premio Emmy de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de los Estados Unidos, el Gran Premio del Disco de la Academia de París, el Premio Luigi Illica, el Premio Grammy 1991 y el Premio Sir Lawrence Olivier. Es Kammersänger de la Staatsoper de Viena así como Miembro de Honor Vitalicio de este mismo Teatro, es Miembro de Honor de la Royal Academy of Music de Londres, ha recibido la Medalla de Oro del Spanish Institute de Nueva York, la Medalla de Oro de la Ciudad de Viena, la Medalla de Oro de Bellas Artes otorgada por Su Majestad el Rey de España, la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona, la Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya, el Premio Príncipe de Asturias 1991, es Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres y Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur de la République Française, Gran Croce di Cavaliere y Grande Ufficiale della Reppublica Italiana, Medalla de Honor de Baviera, Gran Orden del Mérito de la República de Austria, Cruz de Comendador de la Orden al Mérito de la República de Polonia, Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO y recibió el premio Albert Schweitzer Music Award 1996. Además es Presidente de Honor del Concurso Internacional de Canto Julián Gayarre y Presidente de Honor de la London Arts Orchestra.

Ha recibido la distinción de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Barcelona, por las Universidades de Loughborough y Sheffield (Gran Bretaña), por la Universidad Mendeleyev de Moscú (Rusia) y por la Universidad de Camerino (Italia). Asimismo, Josep Carreras recibió el Doctorado Honorífico de las Artes por la Universidad Napier de Edinburgo (Escocia) y, en mayo de 2002, por la Universidad Rutgers (Estados Unidos). Es Miembro de Honor de la European Society for Medicine, Patrón de Honor de la European Society for Medical Oncology, Miembro de Honor del Leukaemia Support Group y de la European Haematology Association, le ha sido concedida la Medalla de Oro de la Sociedad Catalana de Trasplantes, el Diamond Tulip Award de la Fundación Stichting Day by Day de Holanda y el premio St. Boniface General Hospital Research Foundation 1996 International Award.

Desde 1988, y junto a sus actividades profesionales, preside con extrema dedicación y entusiasmo la Fundación Internacional Josep Carreras para la Lucha contra la Leucemia establecida en Barcelona y con sedes en los Estados Unidos, Suiza y Alemania. Esta Fundación es actualmente, sin duda, una de sus más importantes prioridades.

Ceremonial del Acto

 

logo

 

CEREMONIAL

 

DEL SOLEMNE ACTO DE

INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS CAUSA DEL

EXCMO. SR. D. JOSEP CARRERAS COLL

Palau de las Bellas Artes de Altea

Jueves, 9 de enero de 2003

 

PROGRAMA

1) Las autoridades, Claustro de Profesores y el Excelentísimo Señor Don Josep Carreras Coll serán recibidos por el Rector Magnífico a las 18.30 horas en el Palau de las Bellas Artes de Altea.

2) El Claustro de Profesores, Doctor Honoris Causa y Autoridades, formarán comitiva a las 18.50 horas, para dirigirse al lugar donde se celebra el acto.

3) A la entrada de la Comitiva, los presentes se pondrán en pie. Constituida la Mesa Presidencial se entonará el himno Veni, Creator Spiritus.

4) Terminado el himno el Rector dirá: “DOCTORES, SENTÁOS Y CUBRÍOS”.

5) La Presidencia dirá: “SE ABRE LA SESIÓN. SE VA A PROCEDER AL ACTO DE INVESTIDURA DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSEP CARRERAS COLL COMO DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ”

6) El Rector dirá: “EL SECRETARIO GENERAL SE DIGNARÁ IR A RECOGER Y ACOMPAÑAR A ESTE CLAUSTRO AL DOCTORANDO Y A SU MADRINA, DOCTORA DOÑA Mª TERESA PÉREZ VÁZQUEZ”.

7) El Secretario General saldrá en busca del Doctorando y su Madrina.

Interpretación del Haleluja de G. F. Haendel

8) A la entrada de la comitiva se pondrá en pie todo el Claustro e invitados. El Doctorando revestido de toga y muceta, precedido del Secretario General y acompañado de su Madrina, se dirigirá al lugar reservado al efecto y tomará asiento.

9) El Rector dirá: “EL SECRETARIO GENERAL DARÁ LECTURA AL DECRETO RECTORAL DE NOMBRAMIENTO COMO DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSEP CARRERAS COLL”.

10) El Secretario General procede a la lectura del Decreto Rectoral.

11) El Rector dirá: “LA MADRINA DEL DOCTORANDO TIENE LA PALABRA PARA PRONUNCIAR LA LAUDATIO”.

12) La Madrina pronunciará la Laudatio, que terminará diciendo: “Y POR LO EXPUESTO, SOLICITO SE PROCEDA A INVESTIR AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSEP CARRERAS COLL COMO DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ.

13) El Rector dirá: “SE VA A PROCEDER A LA SOLEMNE INVESTIDURA, COMO DOCTOR HONORIS CAUSA DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSEP CARRERAS COLL”. (El Doctorando, acompañado de su Madrina, se situará frente al Rector).

14) El Rector dirá: “SEÑOR, YO, EL RECTOR, EN VIRTUD DE LA AUTORIDAD QUE ME ESTÁ CONFERIDA, OS ENTREGO EL TÍTULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. OS IMPONGO EL BIRRETE LAUREADO, SÍMBOLO DISTINTIVO DEL ALTO MAGISTERIO ESPAÑOL. LLEVADLO SOBRE VUESTRA CABEZA COMO LA CORONA DE VUESTROS ESTUDIOS Y MERECIMIENTOS” (Se lo impone).

15) El Rector continuará: “VUESTRA MADRINA ENTREGARÁ LOS DEMÁS ATRIBUTOS DE VUESTROS HONORES: EN PRIMER LUGAR RECIBID EL LIBRO DE LA CIENCIA Y LA SABIDURÍA, QUE ES PRECISO QUE CULTIVÉIS Y DIFUNDÁIS SIN DESCANSO, PARA QUE TENGÁIS PRESENTE QUE, POR GRANDES QUE SEAN VUESTROS TALENTOS, SIEMPRE DEBERÉIS MANIFESTAR REVERENCIA, RESPETO Y TODA CONSIDERACIÓN A VUESTROS MAESTROS, QUE HAN SIDO VUESTROS PREDECESORES”. (La Madrina le hará entrega del Libro de la Ciencia y la Sabiduría).

 

“RECIBID EL ANTIGUO ANILLO, SÍMBOLO DEL MATRIMONIO ENTRE VOS Y EL SABER Y EMBLEMA DEL PRIVILEGIO DE FIRMAR Y SELLAR LOS DICTÁMENES, CONSULTAS Y CENSURAS DE VUESTRA CIENCIA Y PROFESIÓN”.

(La Madrina le hará entrega del Anillo).

 

“RECIBID FINALMENTE LOS GUANTES BLANCOS, SÍMBOLO DE LA PUREZA QUE DEBEN CONSERVAR VUESTRAS MANOS, Y SIGNO TAMBIÉN DE VUESTRA ALTA CATEGORÍA”.

(La madrina le hará, entrega de los Guantes).

16) A continuación el Rector dirá: “INVITO AL NUEVO DOCTOR HONORIS CAUSA A PRESTAR JURAMENTO”.

17) El Secretario General leerá la siguiente fórmula de juramento: “¿JURAIS POR VUESTRA CONCIENCIA Y HONOR FIDELIDAD A LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ, DEFENDER Y GUARDAR SU HONRA Y PROVECHO, MANTENER EL ORDEN DE LOS ASIENTOS Y ANCIANIDADES, GUARDAR LOS ESTATUTOS QUE AHORA SON O POR TIEMPO SE HICIEREN, Y LLEVAR LOS DERECHOS DE LOS GRADOS POR ENTERO Y NO SOLTARLOS A PERSONA ALGUNA?”

18) El Doctorando dirá: “SI, JURO”.

19) Prestado el juramento, el Rector dirá:“EGREGIO DOCTOR, TE ADMITO E INCORPORO EN EL COLEGIO DE LOS DOCTORES DE LA ACADEMIA CON TODOS LOS HONORES, LIBERTADES, EXENCIONES Y PRIVILEGIOS QUE GOZAN O PUEDAN GOZAR LOS OTROS DOCTORES EN LA UNIVERSIDAD Y EN CUALQUIER OTRA PARTE DEL ORBE. RECIBE EL ABRAZO DE FRATERNIDAD DE LOS QUE SE HONRAN Y CONGRATULAN DE SER VUESTROS HERMANOS Y COMPAÑEROS”. (Abrazan al Doctorando el Rector y la Madrina).

20) Reintegrados todos a sus puestos, el Rector dirá: “TIENE LA PALABRA EL DOCTOR HONORIS CAUSA EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSEP CARRERAS COLL”.

21) A continuación, la Presidencia tomará la palabra y dirá su discurso.

22) Puestos todos en pie y permaneciendo en sus sitios correspondientes, entonarán el Gaudeamus Igitur.

23) Seguidamente la Presidencia dirá: “SE LEVANTA LA SESIÓN”.

24) Sale el Cortejo Académico en orden inverso al de entrada.

GAUDEAMUS IGITUR.

La UMH investirá este jueves a Josep Carreras como Doctor Honoris Causa en Altea

El tenor ofrecerá un concierto el día 10 en el Palau Altea Centre d’Arts

La UMH investirá este jueves a Josep Carreras como Doctor Honoris Causa en Altea

El próximo jueves 9 de enero, a las 19.00 horas, el Palau Altea Centre d¿Arts acogerá el Solemne Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández (UMH) al tenor Josep Carreras. La profesora Mª Teresa Pérez Vázquez pronunciará la laudatio como madrina del doctorando y solicitará su investidura ante el Rector de la UMH, Jesús Rodríguez Marín.

La Universidad Miguel Hernández ha decidido otorgar esta distinción a Josep Carreras por su extraordinaria carrera artística y su perfil humano al frente de la Fundación de Lucha contra la Leucemia que lleva su nombre y que ha ofrecido apoyo a muchos pacientes.

Anteriores Honoris Causa de la Universidad fueron los doctores Torsten N. Wiesel y David Hunter, premios Nobel de Fisiología y Medicina; el Dr. Pedro Laín Entralgo, Universidad Complutense de Madrid; el Sr. José Ángel Sánchez Asiaín, Presidente de la Fundación Banco Bilbao Vizcaya; el Sr. Federico Mayor Zaragoza, ex-director general de la UNESCO; el Dr. Joan Rodés, premio Severo Ochoa, Catedrático en la Univ. de Barcelona y director de investigación en el Hospital Clínic; el Sr. Luís García-Berlanga, cineasta y Premio Príncipe de Asturias de las Artes, y a título póstumo lo fue también el poeta de Orihuela Miguel Hernández que da el nombre a la Universidad.

En el mismo Palau Altea tendrá lugar al día siguiente de esta distinción, el viernes 10 de enero, a las 20.30h., un recital benéfico del tenor Josep Carreras, quien estará acompañado al piano por el Maestro Lorenzo Bavaj. Carreras ofrecerá un programa musical compuesto por canciones de los compositores Scarlatti, Bellini, Costa, Tosti, Morera, Ramírez, Granados, Rendine, Gastaldon, etc. Este acto se suma a las numerosas actuaciones benéficas que Josep Carreras ofrece para contribuir a la lucha contra la leucemia.
Josep Carreras y su Fundación han mantenido estrechas relaciones con la ciudad de Altea y la provincia de Alicante. En el puerto de Altea, en octubre de 2000 Josep Carreras participó en la botadura del velero ‘Hazte Donante’, iniciativa de Kiko Rodríguez que va recorrió varios puertos españoles para informar sobre la donación de órganos y de médula ósea. En la provincia de Alicante Josep Carreras inauguró el pasado septiembre de 2002 la plaza de Sant Joan que lleva su nombre; en el Teatro Principal de Alicante el arquitecto Víctor Menargues ha organizado diversos conciertos a beneficio de la lucha contra la leucemia; en las ciudades de Elda y Petrer se ha constituido un Grupo Solidario de Amigos de la Fundación; Monóver organiza la Semana de la Salud a la que invita a la Fundación a informar sobre la posibilidad de donación de médula ósea y, finalmente la provincia de Alicante ostenta uno de los índices más elevados de donación de médula en España.

La Fundación Josep Carreras para la Lucha contra la Leucemia centra sus esfuerzos en el apoyo a la investigación científica, la provisión de infraestructura a hospitales, servicios sociales para pacientes y la promoción de la donación y trasplante de médula ósea y sangre de cordón umbilical mediante el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) creado por la Fundación en 1991.

Elche, 7 de enero de 2003